Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136
                                               

Grigor Narekaci

Svätý Grigor Narekaci bol arménsky básnik a filozof, považovaný za "najväčšieho lyrického básnika stredovekej a hlavnú osobnosť arménskej literatúry 10. storočia" a najväčšiu osobnosť arménskej literatúry.

                                               

Dioskoros I.

Dioskoros I., Turecko) bol v rokoch 444 až 451 alexandrijským patriarchom. Dioskoros študoval v Alexandrii a dlhší čas pobudol aj medzi egyptskými mníchmi. Bol synovcom alexandrijského patriarchu Cyrila. Neskôr sa u neho stal arcidiakonom a sprev ...

                                               

Kostol Panny Márie

Kostolov zasvätených Panne Márii je viac: na Slovensku Kostol Panny Márie Bíňa Kostol Panny Márie Praha, Lhotka Kostol Panny Márie Klatovy Kostol Panny Márie Praha, Nové Mesto Kostol Panny Márie Pičín v Česku Kostol Panny Márie Pražský hrad Kosto ...

                                               

Katedrála Panny Márie (Braga)

Katedrála Panny Márie je rímskokatolícka katedrála v meste Braga v severnej časti Portugalska. Je najstaršou katedrálou v Portugalsku s spolu s umeleckou a historickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky v krajine. Katedrála bola vybudo ...

                                               

Katedrála Usnutia Presvätej Bohorodičky (Kluž)

Katedrála sa začala budovať až po zjednotení Sedmohradska s Rumunskom. Základný kameň katedrály bol položený 10. septembra 1923. Práce na stavbe chrámu trvali takmer 10 rokov. Katedrála bola slávnostne otvorená posvätená 5. novembra 1933. Na jej ...

                                               

Dóm v Modene

Práce na katedrále začali v roku 1099, pod vedením stavitela Lanfranca, na mieste hrobu sv. Geminiana, modenského patróna. Na tomto mieste stáli v minulosti už dva kostoly, ktoré boli zničené. Sväté ostatky sú uchovávané v katedrálnej krypte.

                                               

Katedrála Panny Márie a svätého Vojtecha (Ostrihom)

Katedrála Panny Márie a svätého Vojtecha, alebo Ostrihomská bazilika, je klasicistický kostol v Ostrihome. Je sídelnou katedrálou maďarského prímasa a Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy. Je najväčším kostol Maďarska a patrí medzi najväčšie k ...

                                               

Katedrála v Seville

Katedrála v Seville je rozlahlá katedrála postavená v gotickom slohu v Seville v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia. Stavba katedrály začala v roku 1402 a trvala až do 16. storočia, v súčasnosti patrí k najrozlahlejším kostolom na svet ...

                                               

Efezský koncil

Efezský koncil zasadal medzi 22. júnom 431 a 10. júlom 431 v maloázijskom Efeze. Koncil zvolal cisár Theodosius II., vnuk Theodosia I. Koncilu sa zúčastnilo 200 až 250 biskupov; zasadnutie však prebiehalo pomerne rýchlo, aby sa k záverom dospelo ...

                                               

Immaculata (socha)

Immaculata je typ zobrazenia Panny Márie vo výtvarnom umení. Je to skrátený výraz Immaculata conceptio, slovensky nepoškvrnené počatie, ktorý odkazuje na dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie v lone jej matky, teda netýka sa počatie Ježiša Kri ...

                                               

Panna Mária rozväzujúc uzly

Panna Mária rozväzujúc uzly je obraz v kostole svätého Petra v Augsburgu. Pápež František v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, ako vtedajší arcibiskup v Buenos Aires, priniesol kópiu obrazu do argentínskej metropoly. Z kostola San José del Talar ...

                                               

Medzinárodná fonetická abeceda

Medzinárodná fonetická abeceda je systém fonetického prepisu vytvorený jazykovedcami na presné a jednoznačné vyjadrenie každého z velkého množstva zvukov, ktoré sa používajú v hovorenej ludskej reči. Je určená ako medzinárodná norma pre fonemické ...

                                               

Šva (neurčitý vokál)

Šva je neutrálna samohláska, ktorá sa vyskytuje v mnohých jazykoch. V medzinárodnej fonetickej abecede sa označuje symbolom ə, číselné označenie IPA je 322, ekvivalentným symbolom v SAMPA je. Označenie šva pochádza z hebrejčiny שְׁוָא starohebrej ...

                                               

Close Harmony Friends

Close Harmony Friends je slovenská a cappella vokálna skupina. Pozostáva zo spevákov a hudobníkov pôsobiacich aj v žánrovo odlišných telesách, pri rozličných hudobných produkciách, hudobná a hlasová pedagogika. Close Harmony Friends je pravidelný ...

                                               

Kruhy (vokálna skupina)

Bola založená v máji 1998 v Trnave. Iniciátorom vzniku skupiny bola Lucia Duchoňová. V prvej etape pôsobenia skupiny tvorili ťažisko repertoáru černošské spirituály. Dnes sa skupina venuje predovšetkým swingovým, jazzovým a muzikálovým melódiám, ...

                                               

La Gioia

La Gioia je názov slovenského pop operného tria. Vznik skupiny v roku 2008 podnietila inšpirácia pop vokálnou skupinou Il Divo. Repertoár formácie La Gioia tvoria známe skladby pop music, upravené do operných aranžmánov. Skupina od svojho založen ...

                                               

Octet Singers

Octet Singers je mužské vokálne teleso, ktoré vzniklo v roku 1994 v Bratislave. Tvoria ho členovia Slovenského filharmonického zboru. V súčasnosti je zbormajstrom Jozef Chabroň, v minulosti túto úlohu zastávala Blanka Juhaňáková. Octet Singers sa ...

                                               

S2G Band

Matúš Dzurjanin – spev, klávesy V súčasnosti sa venuje učeniu na ZŠ Bernolákova ul. vo Vranove nad Toplou Jozef Bubnár – spev, texty Matúš Uriga – basgitara, manažér hosťujúci členovia Marek Hrdinský – bicie nástroje Peter Dzurjanin – spev, elekt ...

                                               

Grafické používatelské rozhranie

Grafické používatelské rozhranie, skratka GUI, používatelské rozhranie, ktoré umožňuje ovládať elektronické zariadenie pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením. V súčasnosti ...

                                               

Accordion (GUI)

Accordion je prvok grafického užívatelského rozhrania, ktorý pozostáva z viacerých nad sebou usporiadaných sekcií. Každá sekcia sa dá rozbaliť, alebo zbaliť, pričom rozbalenie jednej sekcie spôsobí zbalenie tej, ktorá bola rozbalená predtým. Acco ...

                                               

Omrvinková navigácia

Omrvinková navigácia je navigačná pomôcka v používatelskom rozhraní. Navigácia dáva používatelom spôsob, ako si udržať prehlad o polohe v rámci programov alebo dokumentov. Tento termín pochádza z rozprávky "O Janíčkovi a Marienke", ktorí si omrvi ...

                                               

Pracovná plocha

Pracovná plocha je plocha zobrazovaná počítačom na monitore, dnes hlavne vo Windows, ktorá napodobňuje plochu pracovného stola. Pracovná plocha je rozhranie, ktoré je jednotiacim prvkom koncepcie použitej v GUI - grafickom používatelskom rozhraní ...

                                               

Správca okien

Správca okien je počítačový program, ktorý má na starosti umiestnenie a vzhlad okien v rámci grafického používatelského rozhrania. Správca okien v systémoch GNU/Linux beží zvyčajne nad systémom X Window. Metacity v GNOME, KWin v KDE, Compiz a Flu ...

                                               

Tlačidlo (grafický prvok)

Tlačidlo je obrázok tlačidla v softvéri, ktorý sa ovláda kurzorom. Softvérové tlačidlo imituje tlačidlo skutočné. Stlačením softvérového tlačidla sa spúšťa procedúra, podprogram alebo funkcia softvéru. Tento spôsob ovládania je súčasťou grafickéh ...

                                               

Viacdotykové ovládanie

Viacdotykové ovládanie alebo multidotykové ovládanie je súbor technológií, ktoré umožňujú interakciu používatelov počítačov s počítačom, alebo s iným elektronickým zariadením niekolkými prstami súčasne. Viacdotykový snímač tvorí hardvér – dotykov ...

                                               

Widget

Widget, je všeobecné označenie pre ovládací prvok, čiže zariadenie prispôsobené k čo najjednoduchšiemu ovládaniu iného zariadenia, alebo programu. Widgetom je napr. ovládacia páka, tlačidlo, softvérový potenciometer a pod. V softvérovom zmysle je ...

                                               

Windows Aero

Windows Aero je grafické používatelské rozhranie pre operačné systémy od spoločnosti Microsoft. Názov je skratkou zo slov Authentic, Energetic, Reflective a Open. Grafický štýl Aero je vytvorený pre čisté a transparentné zobrazovanie programov v ...

                                               

Kliknutie

Kliknutie alebo klik je proces rýchleho stlačenia a pustenia tlačidla na myši s kurzorom umiestneným v pokoji na jednej pozícii. Môže sa používať aj iné zariadenie, napr. touchpad alebo dotyková obrazovka. Tento proces sa realizuje prostredníctvo ...

                                               

Kurzor

Kurzor je indikátor polohy zobrazovaný na ploche monitora, ukazujúci na miesto, na ktorom bude vykonaná vyžadovaná akcia, napríklad vypísaný text. Kurzor je ovládaný ovládačmi kurzora, čo je forma vstupného zariadenia počítača. Tvar kurzora pri g ...

                                               

Ťahaj a pusti

Ťahaj a pusti alebo ťahaj a pusť alebo potiahni a pusť/pusti je technika používaná v grafických prostrediach pri premiestňovaní objektov alebo úprave tvarov pomocou myši spočívajúca v tom, že sa stlačí a drží stlačené tlačidlo myši pri jej súčasn ...

                                               

Konsole

Konsole je slobodný softvér a terminálový emulátor, ktorý je súčasťou KDE. Jeho zdrojový kód je kompletne prepísaný, na rozdiel od mnohých iných terminálových emulátorov odvodených od xterm-u alebo rxvt. Konsole naprogramoval Lars Doelle. KDE apl ...

                                               

PuTTY

PuTTY je klient protokolov SSH, Telnet, rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre Windows v súčasnosti aj pre rôzne UNIXové platformy. Pôvodne ho napísal a udržiava ho Simon Tatham. PuTTY je open so ...

                                               

Vstupné zariadenie

Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie počítača, ktorá umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné ...

                                               

Digitálne pero

Digitálne pero je elektronické zariadenie, ktoré slúži na písanie poznámok na štandardný papier alebo na digitálny papier, pričom počas písania dochádza k online archivácií písaného textu do digitálnej formy. V digitálnom pere je integrovaný vysi ...

                                               

Disketová jednotka

Disketová jednotka alebo hovorovo disketová mechanika je vstupno-výstupné zariadenie, slúžiace na dlhodobé ukladanie dát na vymenitelné magnetické dátové médium - disketu.

                                               

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka je snímač používaný ako vstupné zariadenie počítača, ktorý umožňuje zistiť polohu dotyku prsta alebo iného predmetu na displeji. Často sa týmto pojmom označuje aj zostava displeja s takýmto snímačom.

                                               

Gameport

Gameport bol tradičný konektor pre vstupné zariadenie slúžiaci pre ovládanie hier na osobných počítačoch. Rozhranie bolo často integrované priamo na základnej doske alebo na zvukovej karte, prípadne ako rozširujúca PCI karta. Microsoft prestal ga ...

                                               

Grafický tablet

Grafický tablet je vstupné zariadenie počítača, ovládač kurzora; skladá sa z pevnej podložky s aktívnou, spravidla obdĺžnikovou alebo štvorcovou plochou a z pohyblivého snímacieho zariadenia v podobe pera alebo takzvaného puku tvarom pripomínajúc ...

                                               

Joystick

Joystick alebo džojstik alebo pákový ovládač je vstupné zariadenie počítača skonštruované na základe všeobecnejšieho mechanického joystick. Joystick slúži ako interaktívny, ergonomický ovládač kurzora kombinovaný s tlačidlami. Jeho primárne určen ...

                                               

Mikrofón

Tento mikrofón pracuje na rovnakom princípe ako dynamický mikrofón. Rozdiel je v tom, že membrána je nahradená tenkým alumíniovým pásikom, ktorý sa v závislosti na akustickom tlaku pohybuje v magnetickom poli. Dynamický mikrofón páskový tzv. Ribb ...

                                               

Multifunkčné zariadenie (počítač)

Multifunkčné zariadenie alebo multifunkčná tlačiareň alebo zariadenie/tlačiareň typu All-In-One alebo zariadenie/tlačiareň typu všetko-v-jednom, multifunctional, all-in-one, mopier) je počítačová tlačiareň kombinovaná s plošným skenerom. Dôvodom ...

                                               

Myš (hardvér)

Myš alebo počítačová myš je vstupné zariadenie počítača, periféria počítača slúžiaca zvyčajne v grafickom používatelskom rozhraní na ovládanie polohy kurzora na obrazovke a vykonávanie operácií stlačením tlačidla.

                                               

Počítačová klávesnica

Klávesnica je základné vstupné zariadenie osobných počítačov. Počítačová klávesnica je odvodená od klávesnice písacieho stroja. Je určená na vkladanie znakov a ovládanie počítača. Klávesnice majú bežne na jednotlivých klávesoch vytlačené alebo vy ...

                                               

Rezistívna dotyková obrazovka

Rezistívna dotyková obrazovka je typ dotykovej obrazovky. Pozostáva z dvoch pružných vrstiev pokrytých rezistívnym materiálom, ktoré sú oddelené vzduchovou medzerou alebo mikrobodmi.

                                               

Svetelné pero

Svetelné pero je vstupné zariadenie počítača, ktoré – v súčinnosti s displejom a grafickým adaptérom – umožňuje zadávať polohu na ploche. Svetelné pero je tvorené fotodetektorom zasadeným do držadla v tvare pera, pripojeného k vyhodnocovacej jedn ...

                                               

Touchpad

Touchpad je vstupné zariadenie počítača, nahrádzajúce počítačovú myš či trackpoint. Ide obvykle o malý rezistívny touchscreen, nie je však umiestnený na obrazovke, ale obvykle pred klávesnicou. Kurzor na obrazovke sa ovláda pohybom prsta pritlače ...

                                               

Trackball

Trackball je vstupné zariadenie počítača - ovládač kurzora. Ide o ťažkú guličku umiestnenú na podstavci, ktorou je možné otáčať prstami. Princíp snímania je podobný ako v mechanickej počítačovej myši, pohyb gule je kladkami prenesený na inkrement ...

                                               

Trackpoint

Zariadenie malo premiéru v notebooku IBM ThinkPad 700 v roku 1992 a v súčasnosti sa používa najmä v modeloch od IBM, Dell, HP alebo Acer. V podstate sa jedná o malý joystick, ktorý sa nachádza na klasickej QWERTY klávesnici, medzi klávesmi "G", " ...

                                               

Vstupno-výstupné zariadenie

Vstupno-výstupné zariadenia sú v širšom slova zmysle: vstupné zariadenia alebo výstupné zariadenia. V užšom slova zmysle len zariadenia, ktoré majú kombinované vstupno-výstupné vlastnosti.

                                               

Webkamera

Webkamera alebo webová kamera je vstupné zariadenie počítača slúžiace na snímanie pohyblivého obrazu alebo statických obrázkov, a ich prenos do počítača pre ďalšie spracovanie. Predstavujú konštrukčne jednoduchý spôsob digitalizácie obrazu pre po ...