Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126
                                               

Heikki A. Alikoski

Heikki A. Alikoski bol fínsky astronóm, ktorý objavil minimálne 13 planétok. Planétka 1567 Alikoski, objavená 22. apríla 1941, je pomenovaná na jeho počesť.

                                               

Ján XIV. (konštantínopolský patriarcha)

Ján XIV. Kalekas bol konštantínopolský ekumenický patriarcha v rokoch 1334 – 1347. Zohral významnú úlohu v spore o hésychazmus a v občianskej vojne medzi Jánom V. Palaiologom a Jánom VI. Kantakuzénom.

                                               

Jozef Bitskei

Narodil sa v rodine Jána Bitskeia a jeho manželky Lýdie rod. Doboziovej. Chémiu vyštudoval na univerzite v Budapešti, kde získal doktorát a neskôr i docentúru a kde pôsobil na 2. chemickom ústave. Od roku 1939 pracoval ako stredoškolský profesor ...

                                               

Pavol Čambala

Pavol Čambala bol slovenský bankový úradník a riaditel monopolnej filmovej spoločnosti Nástup. Tá dostala zo zákona výhradné právo výroby, dovozu, vývozu a distribúcie filmov na území vojnovej Slovenskej republiky. Čambala preukázal značné kvalit ...

                                               

Ernest Danko

Ernest Danko bol rómsky primáš. Narodil sa v rodine primáša Jozefa Danka? – 1878. V 70. rokoch 19. storočia viedol kúpelný orchester v Starom Smokovci a po otcovej smrti prevzal kapelu v Rimavskej Sobote. Krátky čas pôsobil v Budapešti a do roku ...

                                               

Ľudovít Droba

Ľudovít Droba bol slovenský lesný inžinier. Hospodár a hlavný pestovatel na podnikovom Riaditelstve Štátnych lesov v Banskej Bystrici 1951-1958. Lesný správca na Starých Horách a v Ondreji. Venoval sa zalesňovaniu vo vysokohorských polohách a och ...

                                               

Günther Oskar Dyhrenfurth

Günther Oskar Dyhrenfurth bol pracovníkom švajčiarskeho ústavu pre výskum snehu a lavín. V mladosti bol významným alpským a himalájskym horolezcom. Vo Vysokých Tatrách bol v rokoch 1906 – 1907. Vystúpil na viacero tatranských štítov. Opísal ich v ...

                                               

Michal Kiss

Študoval na gymnáziu v Leviciach a v Banskej Bystrici. Následne na právnickej fakulte v Budapešti, JUDr. Od 1880 podslúžny, 1889 slúžny. Od roku 1896 pôsobil ako predseda sirotskej stolice v Zlatých Moravciach. Filozofickými, sociologickými, náro ...

                                               

Gaumáta

Gaumáta alebo Gaumata bol médsky mág, ktorý sa v roku 522 pred Kr. vydával za syna Kýra Velkého Smerdia a v jeho mene vládol ako velkokrál Perzskej ríše. Skutočný Smerdis bol už dlho mŕtvy – jeho brat král Kambýses ho dal tajne zavraždiť asi ešte ...

                                               

Ktésias

Ktésias alebo Ktésiás bol grécky historik a osobný lekár perského krála Artarxerxa II. Napísal dielo Persika od mýtických počiatkov do roku 398.

                                               

Tiberius Coruncanius

Tiberius Coruncanius bol rímsky politik a vojenský velitel počas vojny s Pyrrhom. Ako prvý plebejec dosiahol úrad najvyššieho kňaza. Preslávil sa ako právnik a učitel práva.

                                               

Apollónios Eidografos

Apollónios Eidografos bol alexandrijský gramatik druhej polovice 3. stor. pred Kr. Vysvetloval diela gréckeho dramatika Aristofana a podielal sa na usporiadaní básní Pindara. Bol medzi Eratosthenom a Aristofanom predstaveným starovekej Alexandrij ...

                                               

Gaius Cornelius Gallus

Gaius Cornelius Gallus bol rímsky politik a básnik. Narodil sa v chudobnej rodine v meste Forum Julii dnešné Fréjus. V mladosti sa presťahoval do Ríma, kde študoval u toho istého učitela ako Vergílius a Lucius Varius Rufus. Gallus neskôr pomohol ...

                                               

Boudica

Boudicca alebo Boadicea bola manželka icenského krála Prasutaga. Po jeho smrti 59 alebo 60 prevzala vládu nad etnikami v oblasti dnešného Suffolku a Norfolku a podnietila časť keltských kmeňov v Anglicku Icenov, Trenovantov a ďalších k povstaniu ...

                                               

Lucius Iunius Moderatus Columella

Lucius Iunius Moderatus Columella bol rímsky spisovatel, autor diela o polnohospodárstve. Podla nápisu nájdeného v Tarente slúžil ako vojenský tribún roku 35 v Sýrii. Táto funkcia bola bežnou procedúrou, ktorá predchádzala politickej alebo admini ...

                                               

Dismas

Svätý Dismas je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižovaný s Ježišom Kristom, visiaci na kríži po Kristovej pravici. Po prvý raz sa s jeho menom stretávame v apokryfnom Nikodémovom evanjeliu z 2. storočia. Pri Ježišovom ukrižovaní ...

                                               

Pomponius Mela

Pomponius Mela bol prvý rímsky geograf žijúci za vlády cisára Caligulu alebo Claudia. Jeho tvorba pozostáva z jediného diela De chorographia v troch knihách, ktoré sa dochovali v plnom rozsahu. Pred Melom sa geografii venovali v rámci svojej tvor ...

                                               

Eleutér (pápež)

Svätý Eleutér bol približne v rokoch 174/175–189/193 13. pápežom katolíckej cirkvi. Eleutherus bol pôvodem Grék. Podla kroniky pápežov Liber Pontificalis, ktorá ale pochádza až zo 6. storočia, sa narodil v meste Nikopolis v kraji Epirus a jeho ot ...

                                               

Lukianos zo Samosaty

Lukianos / Lúkiános / Lukián / Lucián zo Samosaty bol rečník a filozoficky ladený spisovatel a satirik; svojimi názormi sa blížil kýnickej škole, vysmieval sa slabostiam človeka, najmä jeho poverčivosti. Filozoficky relevantný je Lukianos hlavne ...

                                               

Artabanos IV.

Artabanos IV. bol partský velkokrál z rodu Arsakovcov, ktorý vládol v rokoch 213 – 224. Jeho otcom bol král Vologaises V., starším bratom král Vologaises VI. V literatúre je Artabanos niekedy označovaný ako Artabanos V., pretože časť bádatelov po ...

                                               

Aureolus (proticisár)

Aureolus, pôvodom z Dácie, dosiahol za Valerianovej a Gallienovej vlády hodnosť dux equitum, čo z neho urobilo jedného z najvýznamnejších vojvodcov ríše. Roku 260 prispel ako Gallienov podriadený velitel k porážke uzurpátora Ingenua pri Murse, ro ...

                                               

Hostilianus

Hostilian alebo Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus bol rímsky cisár, ktorý vládol roku 251 ako spoluvládca Treboniana Galla. Jeho otcom bol cisár Decius, matkou Herennia Cupressenia Etruscilla. Hostilianus mal staršieho brata Herennia Decia ...

                                               

Ingenuus

Ingenuus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý sa asi v lete roku 260 vzburil proti cisárovi Gallienovi v Sirmiu. Pred svojou proklamáciou zastával funkciu miestodržitela Panónie. Ingenuova vzbura trvala zrejme len niekolko týždňov, pretože vzdoroc ...

                                               

Kalixt I.

Svätý Kalixt I., Kalikst, Calixotus, lat. Callistus, bol 16. pápež v období pontifikátu. V mladosti bol otrokom bývalého otroka, kresťana Karpofora, ktorý mu dal prácu v banke. Keď mu nevyšiel obchod, zmocnila sa ho panika a utiekol s vážnymi str ...

                                               

Laelianus

Laelianus alebo Ulpius Cornelius Laelianus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý sa v máji alebo v júni 269 vzbúril proti "galskému" cisárovi Postumovi v Porýni. Antickí autori často používajú chybný tvar jeho mena, správny prepis dosvedčujú mince. ...

                                               

Macrianus Minor

Macrianus Minor alebo Titus Fulvius Iunius Macrianus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý ovládal spolu so svojim bratom Quietom v rokoch 260 – 261 východné provincie impéria. Jeho otcom bol správca vojenskej pokladne a dozorca nad zásobovaním Ful ...

                                               

Mariades

Mariades alebo Mareades alebo Cyriades bol bohatý antiocheiský občan, ktorý z dôvodu sprenevery verejných peňazí utiekol roku 253 do Perzie a ponúkol tam královi Šápúrovi, že mu bude ukazovať cestu pri jeho ťažení do rímskej ríše. Ťaženie, na kto ...

                                               

Marius (uzurpátor)

Marius alebo Marcus Aurelius Marius bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý spravoval v letných mesiacoch roku 269 Galiu, Britániu a časť Hispánie. Dátum narodenia a bližšie biografické údaje o jeho osobe sú neznáme. Marius bol nástupcom prvého galsk ...

                                               

Mussius Aemilianus

Lucius Mussius Aemilianus bol v rokoch 259 – 261 rímskym prefektom Egypta a snáď aj krátkodobým uzurpátorom roku 261/262. Jeho jazdecká kariéra je podrobne opísaná v nápise CIL VI 1624. Aemilianus, ktorého Eusebios z Kaisareie označuje za horlivé ...

                                               

Pápak

Pápak bol velkňaz Anáhitina chrámu v meste Istachr a zhruba od roku 205/206 jeden z lokálnych králov v Partskej ríši. Jeho otcom bol pravdepodobne Sásán, pôsobiaci aj ako kňaz v Istachre, matkou Dénak, ktorá pochádzala z rodu Bázrangíovcov. Pápak ...

                                               

Postumus

Postumus alebo Marcus Cassianius Latinius Postumus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý v rokoch 260 – 269 ovládal Galiu, Britániu a časť Hispánie. V zvyšku ríše medzitým panovali cisári Gallienus a Claudius II. O Postumovom pôvode a kariére nevie ...

                                               

Quietus

Quietus alebo Titus Fulvius Iunius Quietus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý ovládal spolu so svojim bratom Macrianom v rokoch 260 – 261 východné provincie impéria. Jeho otcom bol správca vojenskej pokladne a dozorca nad zásobovaním Fulvius Mac ...

                                               

Regalianus

Regalianus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý sa asi v lete roku 260 vzbúril proti cisárovi Gallienovi v Illyriku, krátko po potlačení Ingenuovej revolty. O jeho pôvode a funkcii sa nič nevie, známe je len meno jeho manželky Dryantilly. Podobne ...

                                               

Saloninus

Publius Licinius Cornelius Saloninus Valerianus bol prostredným synom rímskeho cisára Galliena a jeho manželky Iulie Cornelie Saloniny. O živote Licinia Salonina do roku 258, kedy ho jeho otec dal po predčasnej smrti Valeriana Mladšieho vyhlásiť ...

                                               

Valerián (cisár)

Publius Licinius Valerianus alebo Valerián alebo Valerian bol rímsky cisár, ktorý vládol v rokoch 253 – 260. Jeho rodičia a súrodenci nie sú známi, manželka Mariniana, ktorá mu porodila synov Galliena a Valeriána, zomrela pred rokom 253.

                                               

Victorinus

Victorinus alebo Marcus Piavonius Victorinus bol uzurpátor rímskeho trónu, ktorý spravoval Galiu a Britániu po zavraždení svojich predchodcov Postuma a Maria. Victorinus pochádzal z bohatej galorímskej rodiny za Postumovej vlády urobil rýchlu kar ...

                                               

Vologaises V.

Vologaises V. bol partský velkokrál z rodu Arsakovcov, ktorý vládol v rokoch 191/192–207/208. Jeho otcom bol král Vologaises IV., ktorý Partskej ríši vládol viac ako štyridsať rokov, jeho synmi neskorší králi Vologaises VI. a Artabanos IV.

                                               

Volusianus

Volusianus alebo Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus bol rímsky cisár, ktorý vládol v rokoch 251 – 253. Jeho otcom bol cisár Trebonianus Gallus, matkou Afinia Gemina Baebiana. Známa je aj Volusianova sestra Vibia Galla. Volusianus ...

                                               

Hossius z Cordoby

Svätý Hossius z Cordoby ius alebo Osius z Cordoby / Córdoby, lat. Ossius Cordubensis ; * 256, možno Córdoba – † 357/358/359, Córdoba) bol hispánsky biskup v meste Cordóba, poradca cisára Konštantína I., jeden z hlavných obhajcov ortodoxie proti d ...

                                               

Flavius Rufinus

Flavius Rufinus bol východorímsky vojvodca a štátnik, ktorý fakticky vládol roku 395 namiesto mladého cisára Arkadia. Rufinus vstúpil roku 379 do služieb cisára Theodosia I. a onedlho získal značný vplyv. V rokoch 388/392 bol magister officiorum, ...

                                               

Godigisel

Godigisel bol prvým známym králom Vandalov, v roku 406 padol v bitke s Frankami. Nasledoval ho jeho prvorodený syn Gunderich, ktorý sa s Vandalmi presunul do Galie a neskôr do Hispánie. Známejší je však ako Geiserichov otec, ktorý nasledoval po b ...

                                               

Gunderich

Gunderich bol králom Vandalov a Alanov. Jeho otcom bol král Godigisel, ktorý roku 406 padol v bitke s Frankami. Po krátkom usídlení v Galii Gunderich s Vandalmi prekročil Pyreneje a usadil sa v Andalúzii. Okolo roku 426 alanský král Attaces padol ...

                                               

Nemesios z Emesy

Nemesios z Emesy bol biskup z Emesy, cirkevný otec. Asi okolo roku 400 napísal pojednanie Peri fýseós anthropú, v ktorom sa pokúša spojiť kresťanskú vieru s gréckymi prírodovedeckými, predovšetkým antropologickými, názormi. Toto pojednanie je zdr ...

                                               

Tyrannius Rufinus

Tyrannius Rufinus, tiež Rufinus z Aquileie bol historik, mních a teológ, známy hlavne ako prekladatel gréckych cirkevných otcov z gréčtiny do latinčiny, predovšetkým Origena.

                                               

Anthemios z Trallu

Anthemios z Trallu bol grécky architekt a matematik, ktorý žil v 6. storočí. Bol profesorom matematiky v Konštantínopole a spolu s Isidorom z Milétu na základe podnetu od Justiniána I. spolupracoval na výstavbe nového chrámu Hagia Sofia. Výstavba ...

                                               

Teudes

Teudes bol vizigótskym králom v rokoch 531–548. Teudes je meno, ktoré mu pridelil Isidor Sevillský. Po Amalarichovej smrti bol Teudes, bývalý velitel Teodoricha Velkého, zvolený za krála. Hlavné mesto premiestnili z Narbonne do Barcelony. V roku ...

                                               

Teudigisel

Teudigisel alebo Teudegisel bol v rokoch 548–549 vizigótskym králom. Často je zo zoznamu panovníkov vynechavaný, rovnako ako Agila. Teudigisel bol vojvoda, ktorý slúžil mnoho rokov Teudesovi. Počas roku 541 porazil ako velitel Frankov, za úplatok ...

                                               

Theofylaktos Simokattes

Theofylaktos Simokattes, niekedy prepisované aj skrátene ako Theofylakt, či ako Simokattés ης, lat. Theophylactus Simocatta ; * 580, Alexandria, byzantský Egypt – † asi 630) bol byzantský historik a básnik. V mladosti vyštudoval právo v Konštantí ...

                                               

Anastasios II. (Byzantská ríša)

Anastasios II., pôvodným menom Artemios, bol byzantský cisár, ktorý vládol v rokoch 713–715. Anastasios bol pred svojou cisárskou proklamáciou vysokým štátnym úradníkom protoasekretom, zbehlým predovšetkým vo finančnej správe. Na trón ho vyniesla ...

                                               

Filippikos

Filippikos pôvodným menom Bardanes bol byzantský cisár arménskeho pôvodu, ktorý vládol od novembra 711 do júna 713. Na cisársky trón vyniesla Bardana ako znelo jeho pôvodné meno všeobecná nespokojnosť s režimom Justiniána II., ktorý sa vyznačoval ...