Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 111                                               

Tŕnie

Rímskokatolícky kostol svätého Martina biskupa, je jednoloďová gotické budovy s nožom ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z 14. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1327. Z gotické detaily, bola zachovaná krížová klenb ...

                                               

Velká Lúka (okres Zvolen)

Obec sa nachádza v blízkosti letiska Sliač v Zvolenskej kotline. 31. 12. 2015 žil v obci 625 obyvateľov, ktorí žijú v 136 domov. Katastrálne územie má rozlohu 854 ha, v nadmorskej výške 308 – 470 m n. m. Obcou preteká potok Lukavica. Najstaršia p ...

                                               

Zvolenská Slatina

V Zvolenskej kotline v údolí Slatinského potoka, ktorý je pravobrežný prítok Slatiny, leží obec Zvolenská Slatina. Archeológovia v obci našli žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Slatina je uvedené v 1332 ako obec slobodn ...

                                               

Železná Breznica

Obec sa nachádza v severozápadnej časti zvolenského okresu. Väčšia časť územia zaberá Turovské predhorie, ktoré je súčasťou Kremnických vrchov. Severne od obce v Kremnických vrchoch sa nachádza národná prírodná rezervácia Mláčik, ktorý bol v roku ...

                                               

Brehy

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1283 ako Mogosmorth. V roku 1324 Magasmarth. Podľa dokumentov z roku 1347, tiež odvolával sa na ako Mogos Morth. v Comitatu Borsyensis v Tekovskej stolici. Nasledujúci rok 17. Novembra 1348 vydané v Čase od p ...

                                               

Hodruša-Hámre

Nachádza sa v západnej časti Štiavnických vrchov v Hodrušskej doline na strednom Pohroní v západných svahov Štiavnického stratovulkánu, ktorého erupcie pred 14 - 13 miliónov rokov vytvarovali území Štiavnických vrchov dnešného stredného Slovenska ...

                                               

Horné Hámre

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1391. Patrila hradnému panstvu Revište, od 17. storočia bola v správe banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelstvo sa skúmali najmä spracovanie rudy v okolí banských miest. Za prvej československej republ ...

                                               

Hronský Beňadik

Obec leží na križovatke Podunajskej pahorkatiny, pohronského Inovca a Štiavnických vrchov na pravom brehu rieky Hron v slovenskej brány v nadmorskej výške 192 m n. m. Nachádza sa na ceste I / 76 medzi Novou Baňou a Levicami. Časť obce sa v obci P ...

                                               

Klak (okres Žarnovica)

Klak je obec na Slovensku v okrese Žarnovica. Počas SNP sa stala obec miestom jedného z najbrutálnejších masakrov civilného obyvateľstva na území Slovenska, ktorá vykonala nacistické jednotky Edelweiss.

                                               

Malá Lehota

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie na štále Domy, jeden jednoloďová stavba so segmentovo ukončené presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1820. V roku 1959 bol kostol atypicky predĺžená do tvaru písmena L. Cirkev má oby ...

                                               

Orovnica

Najvyšší bod chotáru obce je vrch nazývaný Čaračín 719 m.n.m a najnižší bod je na brehu rieky Hron 185 m.n.m Humná. Oblasť chotáru obce je 1454 hektárov a je väčšinou súčasťou porastený dubovými a bukovými lesmi.

                                               

Ostrý Grúň

Obec pôvodne patrila obcí Klak a Hrabičov. Osamostatnila sa v roku 1951. Počas druhej svetovej vojny, po potlačení SLOVENSKÉHO národného povstania bola obec dôležitým oporným bodom partizánskeho hnutia v Vtáčnik. Boli tu napríklad oddiely Vtáčnik ...

                                               

Píla (okres Žarnovica)

Prvá písomná zmienka o miestnej osady je z roku 1429. V roku 1534 písomne uvedené ako Bolyaperci. Patrila hradnému panstvu Revište, od roku 1672 časť chytil Pavlínom z Lefantoviec. Po zrušení rádu, patril tento verejným základinám, časť predtým p ...

                                               

Rudno nad Hronom

Zaujímavosťou je chránená prírodná pamiatka Rudniansky vodopád. Rudniansky vodopád je jediný vodopád v Štiavnických vrchoch. Je vysoká asi 4 m a bola založená v tektonickom poruchy geologického podložia, skladajúci sa z sopečnými horninami, andez ...

                                               

Tekovská Breznica

Tekovská Breznicu leží na ľavom brehu rieky Hron, 5 km južne od Novej Bane a 5 km na sever od hronského Beňadiku. Cez kataster obce prechádza rýchlostná cesta R1. Obec sa nachádza na juhozápadnom kopce Štiavnických vrchov, v údolí medzi pohoriami ...

                                               

Velká Lehota

Zemepisné súradnice stredu obce Velká Obdobia sú 48°2744" severnej zemepisnej šírky a 18°3339" východnej zemepisnej dĺžky. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 650 m n. m. Najvyšší bod je Veľký Inovec, ktorá je s výškou 901 m n. m. najvyšš ...

                                               

Velké Pole

Prvá zmienka o obci je z roku 1332. Do roku 1945 to bol Big Box obce karpatských Nemcov v oblasti Hauerland, osídlovanej od 13. storočia. V okolí je podobné menšie obce Píla, kopanicového typu. Po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1945-46 b ...

                                               

Voznica

Obec sa nachádza na ľavej strane rieky Hron medzi mestá Žarnovica a Nová Baňa. Kataster obce linky z východu, Chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov a zo západu, Pohronský Inovec. Obcou preteká potok Richňava s ústie rieky Hron. Najvyšší ...

                                               

Bartošova Lehôtka

Rímskokatolícky kostol svätého socha sv. Ján nepomuk, jednoloďová pôvodne bola budova s mnohouholník s presbytériom a predstavanou vežou 15. storočia. Nachádza sa vo zvýšenej polohe nad obcou. Budova bola barokovo upravený v roku 1732 nákladovo E ...

                                               

Dolná Trnávka

V úradnom historické dokumenty Dolná Trnávka, skôr Alsotárnok, ale aj Thornoka – inferier, spomína v roku 1388. Píše o ňom ako o dedine v údolí rieky Hron, ktorá už v roku 1424 mal 292 obyvateľov a bola majetkom šášovského panstva. V roku 1563, s ...

                                               

Dolná Ves

Dolná ves sa nachádza v blízkosti mesta Kremnica. Cez Dolné Obce preteká rieka Rudnica, ktorá je v obci a toky zlava švábska potoka. Obcou prechádza cesta triedy č. 65.

                                               

Dolná Ždaňa

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1391 pod názvom Sdan ako príslušenstvo hradu Revište. Na začiatku 19. stroročia mala obec 46 domov a 305 obyvateľov, ktorí sa živili prevažne polnohospodárstvom, pltníctvom a ženy tkáčstvom. Dnes je v D ...

                                               

Hliník nad Hronom

Starobylá obec Hliník nad Hronom sa nachádza v malebnom údolí rieky Hron, na jej ľavom brehu, medzi Štiavnickými a Kremnickými kopcov a pohorí Vtáčnika.

                                               

Horná Ves (okres Žiar nad Hronom)

Prvá písomná zmienka Hornej Vsi nájsť roku 1429 pod názvom Vindisdorf, neskôr Villa Schauorum, keď to král Žigmund dal do zálohy mestu Kremnica. Životy a osudy celebrity boli vždy úzko späté s Kremnicou, pretože väčšina ľudí v skorších dobách bol ...

                                               

Horná Ždaňa

Horná Ždaňa leží na Pohroní, v Žiarskej kotline. V minulosti patrila do Tekovskej stolice a neskôr do okresu Nová Baňa. Od roku 1960, v územnosprávnom členení, patrí do okresu Žiar nad Hronom. Obec Horná Ždaňa preteká Prochotský potok, ktorý pram ...

                                               

Janova Lehota

Obec sa nachádza v údolí Lehotského potoka, v severnej časti Žiarskej doliny na juho-západnom úpätí Kremnických vrchov. Žiar nad Hronom sa nachádza 10 km juhovýchodne smerom, handlová 13 km na sever. Obce prechádza cesta III / 2482, vedúce z Dére ...

                                               

Jastrabá

Jastrabá je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom vzdialenej 12 km juho-východne od Kremnice. Leží v južnej časti Kremnických vrchov, ktoré boli vytvorené sopečnou činnosťou.

                                               

Kopernica (okres Žiar nad Hronom)

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1444. Pôvodne to bola nemecká banícka obec, časť Hauerlandu, nemecký jazykový ostrov. Po roku 1990 sa obec vrátila ako jeden, že keď kostol postavený kláštor.

                                               

Kosorín

Obec sa nachádza asi 6 kilometrov severne od Žiaru nad Hronom, na severnom okraji Žiarskej kotliny. V severnej časti chotára stúpanie Kunešovská hornatina, podcelok Kremnických vrchov. Cez obec preteká Kosorínsky potok, ktorý tu priberá Klokočský ...

                                               

Krahule

Krahule je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom v blízkosti Kremnice. Obec Krahule je jediná obec na Slovensku, kde existuje viac ako 20% obyvateľov nemeckej národnosti.

                                               

Kremnické Bane

Kremnické Bane sú malá obec, nachádzajúca sa v Kremnických vrchoch, asi 4 km severne od mesta Kremnica. Leží v údolí vo výške 700 a 800 m n. m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1361. Prvý obyvatelmi obce boli nemeckí kolonisti, ktorí prišli ...

                                               

Kunešov

Kunešov je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Obec patrila k Nemcami obývané oblasti Hauerland, stále tu žije nemeckej menšiny.

                                               

Ladomerská Vieska

Renesančný hrad, tri krídla dvojpodlažná budova rovine obdĺžnik 50. rokov 17. storočia. Na fasáde je dochovali fragmenty sgraffita. Mariánsky stĺp v časť Ladomer-neskoro barokový stĺp so sochou Immaculaty z 50. rokov 18. storočia. Rímskokatolícky ...

                                               

Lehôtka pod Brehmi

Obec sa nachádza v centrálnej časti Žiarskej kotliny medzi Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. To sa nachádza pri ceste I / 65 Žiar nad Hronom a cez obec vedie cesta do Banskej Štiavnice cez neďalekých Sklených Tepliciach. Je tu kameňolom, z ktoré ...

                                               

Lovča

Historické centrum obce, ulice, Hronská a Geromettova je charakteristické veľké medzery medzi domácimi a širokej verejnosti priestor, ktoré dávajú obci moderný vzhlad. Pre toto rozloženie dlhuje obci dve ženy, ktoré zase po sebe nešťastnou náhodo ...

                                               

Lovčica-Trubín

Časti obce Lovčica–Trubín – Lovčica leží v severozápadnej časti Žiarskej kotline v údolí Trubínskeho potoka. Odlesnenú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria uloženiny zlepence, pieskovce so zvyškami staroštvrtohorných štrk, zalesnenú časť v ...

                                               

Lúčky (okres Žiar nad Hronom)

Kostol sv. Mikuláša, jednoloďová gotické budovy s nožom ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1487. Cirkev však môže byť viac. Časť z pôvodného zariadenia kostola boli tri gotické oltáre z 70. 15. storočia, ktoré boli p ...

                                               

Lutila

Územie obce leží v oblasti slovenského rudohoria, konkrétne do Žiarskej kotliny. Zo severu obklopujú Lutilu Kremnické vrchy Jastrabská vrchovina a zo západu, Nízky Vtáčnik. Obec je rozložená okolo sútoku až štyri prúdy, ktoré sa miešajú v Lutilsk ...

                                               

Nevolné

Prvýkrát sa obec spomína v archívnych dokumentov v roku 1487. Od roku 1572 sú zachované cenné dáta, urbár obce. V roku 1825 žil v Nevolnom okolo 230 ľudí.

                                               

Pitelová

Leží v južnej časti Kremnických vrchov nad východným výbežkom Žiarskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 445 m n. m., v chotári dosiahne 257, aby 606 m n. m. Obec Pitelová je rozdelená do siedmich územnej časti. V južnej časti obce je čas ...

                                               

Prochot

Prvá písomná zmienka o obci Prehotha je z roku 1414, ale nález bronzových predmetov z neskorej doby bronzovej sa odvoláva na staršie osídlenie tejto lokality. Patrila hradnému panstvu Revište a Šášov, od 17. storočia obec bola v správe banskej ko ...

                                               

Slaská

Obec sa nachádza približne 6 km na sever od okresného mesta, na severnom okraji Žiarskej kotliny. Zo severu a východu ho obklopuje, Kunešovská hornatina, podcelok Kremnických vrchov. Cez obec preteká Slaský potok, ktorý sa vlieva do Kopernice, la ...

                                               

Stará Kremnička

Stará Kremnička leží v južnej časti Kremnických vrchov, v doline - tok potoka Rudnica. Chotár obce je charakteristický významný členitosťou. Top Kamenica 525 m, vrch Skalka 417 m, kostol 291 m najnižší bod je 261 m.

                                               

Trnavá Hora

Obec poskytuje výhlad údolím Hrona na panorámu Štiavnických vrchov. Pozostáva z piatich častí. Časť Jalná sa nachádza na ľavom brehu rieky Hron. Nižšie Trnavá Hora, alebo centrum, horná Trnavá Hora, Klačany a Ladno. Ladno je najstaršia časť obce, ...

                                               

Vyhne

Forge je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Nachádza sa v južnej časti Štiavnických vrchov vo Vyhnianskej doline na strednom Pohroní. Obec Vyhne je predovšetkým známy pre jeho baníckej histórie, najstarším pivovarom na Slovensku, kúpelní ...

                                               

Belá (okres Žilina)

Belá sa nachádza v severovýchodnej časti kotliny, v doline rieky Varínky a Belianskeho potoka, ktorý vytvára Belianskú doliny. Západne od obce sa nachádza Kysuckej vrchoviny, vo východnej časti zvýšiť podhorí Krivánskej Fatry. Obec sa nachádza na ...

                                               

Bitarová

Území obce Bitarová leží v západnej časti kotliny v úvalovitej valley Bitarovského potoka. Takmer odlesnený pahorkovitý povrch chotára s močaristými úvalinami a plochý chrbát tvorí treťohorný flyš, na stráňach ílovitých hlín. Má hnedé lesné pôdy. ...

                                               

Divina (obec)

Divinu pozostáva z dvoch obcí: Divina a kedysi samostatná obec Lúky. Divina má tiež početné osady, z ktorých najväčšie sú osady Bálovce u Báli na Kopci, ktoré sa používajú chalupármi.

                                               

Divinka

Obec sa nachádza v údolí rieky Váh, na pravom brehu Hričovskej priehrady. V okolí zvýšiť Javorníky, ochrana Divinku z východnej a západnej strany, čím by sa vytvorili údolí riečky Divina. Juho-západnom okraji zasahuje do Považského podolia. Asi 4 ...

                                               

Dlhé Pole

Štefan Špecík - ťažba predstavitel. Štefan Haššík - významný československý a slovenský politik, minister obrany slovenskej republiky, člen slovenského parlamentu, zároveň predseda Šarišsko-európske, neskôr predseda Nitra, velitel Milície slovens ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →