Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 109                                               

Poša

Prvá písomná zmienka je z roku 1386. Od stredoveku patrila rôznym zemepánom, v 18. storočia Barkóczyovcom, neskôr Balassovcom a i. V roku 1715 bolo v obci 7 obývaných a 12 opustených poddanských domácností. Počas prvého sčítania ludu, 1787, mal 4 ...

                                               

Prosačov

V obci je zdokumentovaný v 1363 ako Prozach, a neskôr ako Prozachov 1410, Prosaczow 1773, Prossacz 1786, Prosáčov 1920, Prosačov 1927, po maďarskej Proszács, Porszács. Patrila panstvu Čičava, od 17. storočia Szulyovszkovcom. V roku 1715 mala 7 op ...

                                               

Remeniny

Obec založili na zákupnom práve. Obec je doloţená 1356 ako Remenynpataka, a neskôr ako Remenine 1773, Remenyine 1786, Remeniny 1808, po maďarskej Remenye. Prvý krát sa spomína v 1356 ako majetok, šlachticov z Rozhanoviec estate Skrabské, ku ktorý ...

                                               

Sečovská Polianka

Sečovská Polianka je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Obcou preteká rieka Topla a Cabovský potok, v ktorých náplavovom kuželi obci sa nachádza. Okrem dubových lesov v západnej časti je celý kataster obce je odlesnený.

                                               

Sol (okres Vranov nad Toplou)

Obec Sol je jednou z najstarších obcí na východnom Slovensku. Výhodná geografická poloha v údolí rieky Topla to už v dobe kamennej, predurčila na umiestnenie osídlenia, ktoré je vo všetkých rozvinutých až teraz. Najstaršia písomná zmienka pochádz ...

                                               

Štefanovce (okres Vranov nad Toplou)

Štefanovce leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline na pravej strane na jednotke, na prítoku Ondavky. Nadmorská výška v strede obce je 215 m n. m. a v oblasti 170 – 391 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a ...

                                               

Tovarné

Rieka Ondava, ktorá tečie chotárom obce je v rámci Slovenská Kajňa – Hencovce celoročné splavné. Poskytuje vhodné podmienky pre vodnú turistiku pre úplnych začiatočníkov. Pri obci tiež pôsobí požičovňa lodí, ktoré je organizované splavy na riek O ...

                                               

Tovarnianska Polianka

Tovarnianska Polianka leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny v Pozdišovskej pahorkatiny na terasy Ondavky. Nadmorská výška v strede obce je 140 m n. m. a v okolí 127-271 m n. m. Na vyšších polohách pahorkatiny je najviac les, dolná čas ...

                                               

Vechec

Prvá písomná zmienka o obci Vechec vyplýva z mandátu, ktorý rieši spor o vlastníctvo medzi Rozgonyovcami a Nekchyovcami a pochádza z roku 1327. Vechec leží na náplavovom kuželi v strednej časti údolia Lomnici, na križovatke severozápadnom výbežku ...

                                               

Vlača

Obec je doloţená roku 1349 ako Laachafalua, a neskôr ako Lacha 1427, Vlacsa 1773, Wlacscha 1786, Wlača 1808, Vlača 1920, po maďarskej Vlacsa, Balázsi. Obec vznikla v chotári obce Medzianky. Prvý krát sa spomína v roku 1349, ako súčasť majetku, Ch ...

                                               

Beladice

Beladice ležia v Podunajskej nížine na Žitavskej tabuli. Obec administratívne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú členom združenia obcí - región, mikroregión Tribečsko. 3. Júla 1996 sú súčasťou okresu Zlaté Moravce. Obec Beladice zahŕňa ...

                                               

Červený Hrádok

Rímskokatolícky kostol svätého Juraja, jednoloďová neoklasicistická budova s polkruhovým konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1909. Loď kostola je plochostropá, záver je zaklenutý českou plackou. Zariadenie cirkvi v duc ...

                                               

Čierne Klačany

Leží v severnej časti Podunajskej pahorkatiny zastúpené Hronskou pahorkatinou, v tesnej blízkosti pohronského Inovca. Výškové rozpätie je 180 – 500 m n. m., stred obce leží v nadmorskej výške 195 m n. m. Obce má rozlohu 1 098 ha.

                                               

Hostie

Hostie je obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je zrúcanina Zloženie hrad, ktorý sa nachádza v jej katastrálnom území.

                                               

Hosťovce (okres Zlaté Moravce)

Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža, jednoloďová neoklasicistická budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1930. Autorom stavby je stavebník J. Dedek od Zlatých Moraviec. Zariadenie kostola ...

                                               

Choča

Prvá zmienka z roku 1172 štáty rolnícku obce, ako majetkom benediktínskeho kláštora na Panónskej hore. Moderné postavený Choča, ktoré pozemku oblasť bola osídlená už v praveku, mal 31. 12. 2015 celkom 508 obyvateľov.

                                               

Jedlové Kostolany

Obec sa nachádza na severnej zlatomoraveckého okresu v údolí zovretom, zo severu pohorie Tribeč a z juhu Pohronským Inovcom. Obecná oblasť leží v stret dvoch geologických základy tvoria jadrové a sopečnými horami. V severnej časti chotára zasahuj ...

                                               

Kostolany pod Tribečom

Kostolany pod Tribečom je obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je predrománsky kostol svätého Juraja z o 9. storočia, jeden z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku.

                                               

Ladice

Ladice sa nachádza na križovatke Žitavskej pahorkatiny a pohoria Tribeč asi 10 km vzdušnou čiarou vzdialenosť od Zlatých Moraviec a 15 km vzdušnou čiarou vzdialenosť od Prešova. Cez obec preteká potok Drevenica.

                                               

Machulince

Rímskokatolícky kostol Božského srdca ježišovho, v jednoloďová-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1833. Rekonštrukciou prešli v rokoch 1933 a 1946. Cirkev má hladké fasády rozdelené polkruho ...

                                               

Malé Vozokany

Najstaršie stopy osídlenia sú z obdobia mladšej doby kamennej. Z lokality časti pochádzajú z viacerých zistení, ktoré boli konzervované v súkromnej zbierky rodiny Botkovcov. Najdôležitejšie patrí zistenie hlinené sošky ludskej znaky, oboma rukami ...

                                               

Mankovce

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Stránky, na južných svahoch Tribeča. Obec susedí na severe s obcou Zlatno, na východe s obcou Lovce, na juhu s obcou Hosťovce a Martin nad Žitavou na juhozápade s obcou Velči ...

                                               

Martin nad Žitavou

Rímskokatolícky kostol svätého Martina, jednoloďová neskorobaroková stavba s pravouhlým konci presbytéria, bez veže, od roku 1792. Stojí v blízkosti starého zaniknutého kostola. Stavitelom kostol bol gróf kardinál Krištof Anton Migazzi, držiteľ z ...

                                               

Neverice

Dom, dvojpodlažná trojtraktová pôvodne renesančná stavba na obryse obdĺžnika od konca 17. storočia. Stavitelom kaštiela bola počítať Tolvay. V roku 1820, prešiel klasicistickou prestavbou. V kaštieli sídlila špeciálne školy, ale od roku 1974 je o ...

                                               

Obyce

Obec sa nachádza na západnom Slovensku, v severnom výbežku Podunajskej nížiny, v údolí rieky Žitava. To zaberá úzke údolie medzi výbežkami pohoria Tribeč a Pohronský Inovec. Stred obce je v nadmorskej výške 260 m n. m., zatial čo v okolí je 230 – ...

                                               

Skýcov

Opevnený hrad, trojpodlažný dvojtraktová pôvodne renesančná stavba na prehľad písmena L s nárožnými vežami z obdobia okolo roku 1663. Stojí na mieste staršej neskorogotickej konštrukcie. Od 18 rokov. storočia bola výstavba predchádzajúcim, až kým ...

                                               

Slažany

Evanjelický artikulárny kostol v časti Dolné Slažany, jednoloďová stavba s pravouhlým konci presbytéria a mierne predstavanou vežou z roku 1740. V roku 1861 bol upravený v duchu pre, bola pristavaná veža. V interiéri je klasicistický oltár z prve ...

                                               

Slepčany

Rímskokatolícky kostol svätého socha sv. Ján nepomuk, jednoloďová neoklasicistická budova s polkruhovým konci presbytéria a vežou tvoriacou súčasťou hmotnosť rokov 1880-1881. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Tam je neorománsky oltár s obraz ...

                                               

Tekovské Nemce

Obec Tekovské Nemce je najvýchodnejšou obce v regióne Horného Požitavia. Leží v údolí Tekovského potoka, na rozhraní juhozápadnej časti pohronského Inovca a Podunajskej pahorkatiny. Obec vedie I / 65 v údolí Rieky Zlaté Moravce, od ktorej je vzdi ...

                                               

Tesárske Mlyňany

Hlavné, M. R. Štefánika, Orechová, Šport, Škola Štefana Moysesa, Pinárska, Krátke, Kapusničky, Lipová, Lúčna, kostol, Železničná Krížna

                                               

Topolčianky

Je situovaný v Tekove, v severnom výbežku Podunajskej nížiny, pod južnými výbežkami pohoria Tribeč. Obec preteká Hostiansky potok a jej pravostranný prítok Leveš. Od Zlatých Moraviec vedie do obce cesta II / 511, ktoré pokračuje cez Skýcov na Veľ ...

                                               

Velčice (okres Zlaté Moravce)

Obec Velčice sa nachádza v severnej časti Žitavskej pahorkatiny - osem kilometrov severozápadne od Zlatých Moraviec. To má malebné miesto. Zo severnej strany je linka na južných svahoch pohoria Tribeč, na severozápade hraničí s nitrianskou pahork ...

                                               

Velké Vozokany

V katastrálnom území obce sa našli pozostatky dočasné vyrovnanie lovci mamutov z obdobia paleolitu. Trvalé osídlenie potvrdiť, náhodné, od miesta, od obdobia neolitu. Prvá písomná zmienka z roku 1209 názvom village Wezeken a navrhuje služobnícku ...

                                               

Vieska nad Žitavou

Obec sa nachádza na rieke Žitava, v Žitavskej pahorkatine, geomorfologické jednotky územie Podunajskej pahorkatiny. Západne od obce vedie cesta II / 511, ktorá je napojená cesta III / 1630. Zlaté Moravce leží 10 km na sever, Vráble 10 km na juh a ...

                                               

Volkovce

Obce Volkovce sa nachádza na križovatke panónskej a karpatskej zemepisnej oblasti vo výške 225 m n. m. Leží na dotyk západného Slovenska so stredoslovenskou oblasťou. Väčšina chotára leží na južných svahoch pohronského Inovca, v údolí Bočovka. Na ...

                                               

Zlatno (okres Zlaté Moravce)

Blažíkov, Blažkov, Breziny, Bujakov lázok, Ceriny, Cvandrov lázok, Čachotník, David jarok, Diely, Dvanáste table, Továrne, Filov kríž, Gaštanica, Gramenný brehu, Holárka, Húšťavy, Klčovnica, Kopanica, Kršelina, Tvrdá cesta, Však Kutnianska bukovi ...

                                               

Žikava

Žikava sa nachádza v tesnej blízkosti obce Lovce, v okrese Zlaté Moravce, v Nitrianskom kraji. Nadmorská výška stredu obce je 270 m n. m., v oblasti od 250 do 600 m n. m. Obec leží v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny, v úzkom údolí Jark ...

                                               

Žitavany

Prvá zmienka o pôvodnej obce Knesecz je z roku 1075. Fara a kameň kostola bol poskytované cirkvi správy pre 50 okolitých obcí. Obec patrila pôvodne k beňadického opátstva, ale postupne vyrástli do susedného panstva v Topolčiankach. Staršia časť j ...

                                               

Babiná (okres Zvolen)

Rímskokatolícky kostol svätého Matúša, jednoloďová románska stavba s polkruhovým konci presbytéria a predstavanou vežou, z polovice 13. storočia. Nachádza sa na vývýšenej poloha uprostred opevnené oblasti na okraji dediny. Originál teraz bol kvad ...

                                               

Budča

Nachádza sa približne 5 km na západ od okresného mesta Zvolen v smere Žiar nad Hronom, v malebnej doline medzi Štiavnickými a Kremnickými vrchmi, v blízkosti tečie rieky Hron, nadmorská výška obce je 285m. Historicky, leží v tzv Krakovskej hradsk ...

                                               

Dobrá Niva (obec)

Etymológia názvu obce je spojené so seniormi, slovenské slovo pre "niva", pomenúvajúcim úrodnú zem, vytvorí sa spojenie medzi "dobrá niva" takto označené územie vhodné pre polnohospodárske použitie. Najstaršou formou názov obce v podobe "Dobruna" ...

                                               

Hronská Breznica

Obec leží na Strednom Pohroní, na severnom okraji Štiavnických vrchov na ľavom brehu rieky Hron. Na východnom okraji úst Jasenica, ktoré doliny je železničná trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a I / 51. Na južnom okraji obce vedie hranica ch ...

                                               

Kováčová (okres Zvolen)

Obec leží na juhozápadnom okraji Zvolenskej kotliny, 4 km západne od mesta Zvolen, na okraji Kremnických vrchov. Na severe sa nachádza v obci Mara, v severnej časti Zvolen a juhozápad Budča. Nadmorská výška stredu obce je 303 m n. m., v okolí z 2 ...

                                               

Lieskovec (okres Zvolen)

Obec sa nachádza v centrálnej časti Zvolenskej kotliny, v podcelku Zvolenská pahorkatina, asi 4 km východne od centra mesta Zvolen. Na východnom okraji lemovanie riečka Zolná, ktoré tu priberá Lieskovský potok. Prístupná je na ceste III / 2454 od ...

                                               

Michalková

Leží v údolí Burzovo v Javorie, časť Lomnianska vrchovina. Michalková je najmenšia obec okresu Zvolen. Obec sa skladá z týchto miestnych častí: Mozolovci Padovci, Joklovci Jochlovci, Parobkov la Parobkovci, Futákovci, Hlivíkovci a Uhrinková. Jedi ...

                                               

Očová

Priaznivé klimatické a geografické podmienky Podpolania spôsobil pravekého osídlenia. Na základe archeologických nálezov môžeme tvrdiť, že toto územie bolo osídlené už v dobe bronzovej, o 1800 rokov pred naším letopočtom. Žial, písomné pamiatky n ...

                                               

Ostrá Lúka

Podnebie je mierne teplé až horúce, mierne vlhký s priemerné ročné zrážky 6007 – 00 mm. Priemerná ročná teplota je 6 – 8.5°C, vegetačné obdobie trvá 165 – 180 dní a snehová prikrývka sa udrží v priemere 40 – 60 dní v roku.

                                               

Pliešovce

Obec s mnohými osadami a samotami má pestrú a bohatú faunu, čo potvrdzuje aj erb obce, ukazuje jeleň na pažiti. V okolí sa stretli naše najväčšie šelmy medveď hnedý, rys ostrovid, a zriedkavo aj vlk, ktorý sa bežne vyskytuje líška obyčajná, vydra ...

                                               

Podzámčok

Dobronivský hrad, zrúcanina gotického hradu, centrum Dobronivského panstva. Hrad bol založený pravdepodobne v polovici 13. storočia významné stredoveké cesty Via Magna, na úseku Krupiny do Zvolena. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 130 ...

                                               

Sása (okres Zvolen)

Sása je obec na Slovensku v okrese Zvolen. Je súčasťou Pliešovského mikro-regiónu. Vznikla v polovici 13. storočia. V obci sa nachádza tlačidlo Železničnej stanice Sása-Pliešovce.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →