Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 108                                               

Dolné Plachtince

Leží na severovýchodnom okraji Čebovskej pahorkatiny, geomorfologické jednotky Ipelskej povodí, severovýchodne od obce povzniesť nad plochou regióne Modrokamenské úboče, ktoré patria do Krupinskej planiny. Obec preteká Burašovský potok a pobočka ...

                                               

Dolné Strháre

Miestny evanjelický kostol, barokový-klasicistický jednoloďová stavba s segmente s presbytériom rokov, 1754-1756. Cirkev je súčasťou ohradeného komplex so samostatne stojacou zvonicou. Fasády kostola sú hladké, zvonica má boky linajkované kvádrov ...

                                               

Horné Plachtince

Leží na severovýchodnom okraji Čebovskej pahorkatiny, geomorfologické jednotky Ipelskej kotliny, v blízkosti frontálne Modrokamenské úboče, ktoré patria do Krupinskej planiny. Obec preteká Plachtinský potok. Prístup do obce poskytuje cesta III / ...

                                               

Horné Strháre

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová barokovo-klasicistický s rovným koncom presbytéria a predstavanou vežou z konca 18. storočia. Kostol bol prestavaný v roku 1879. V interiéri dochoval barokový obraz Madony z prvej polovice ...

                                               

Hrušov (okres Velký Krtíš)

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Krupinskej planiny, na rozhraní podcelku Dačolomská planiny a Modrokamenské úboče. Hrušov má viacero obcí, ktoré ležia v širokom okolí. Laznícke usadlosti, v centre obce je pripojený miestnych komunikácií, vš ...

                                               

Ipelské Predmostie

Ipelské Predmostie Hydweg 1252 spočíva v Ipelskej kotline, na pravom brehu rieky Ipľa. Tu je doložené osídlenie z neolitu, sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hallštadské, laténske sídlisko s ...

                                               

Kosihovce

Prvá písomná zmienka o obci Kosihovce pochádza z roku r. 1135, keď bol nazvaný Kukezu. V r. 1448 je v dokumente uvedené ako Keszihocz. Súčasný názov pochádza z roku 1920.

                                               

Kosihy nad Iplom

Názov obce pochádza od staromaďarského kmeňa Keszi. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1326 v podobe Kezeu. Obce výsledkom Prvej viedenskej arbitráže bola v období 1938 – 1944 opäť súčasťou Maďarska.

                                               

Kováčovce

Prvá zmienka o obci je z roku 1295. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Koachy 1295, Kovachy 1435, Kowacžowa 1773, maďarský Szécsénykovácsi. Dnešný názov Kováčovce je z roku 1920. Obec patrila Sečianskemu panstvu, potom rôznym zemianskym ...

                                               

Lesenice

Evanjelický kostol, jeden jednoloďová stavba s polygonálne s presbytériom a predstavanou vežou v roku 1984. Kostol stojí na mieste starého tolerančnej stavba z roku 1787. Veža kostola je vyplnený ihlancovou helmicou. Rímskokatolícky kostol Narode ...

                                               

Malá Čalomija

Miestny evanjelický kostol je neoklasicistická sieňová stavba z roku 1884. Stojí na mieste, kde stál drevený kostol z roku 1690, ktorý bol z cisárskeho nariadenia zbúraný v roku 1752. Po vydaní Tolernačného patent si evanjelici postavili nový kos ...

                                               

Malé Zlievce

Klasická kúria dom číslo 5 6., obdĺžniková budova z konca 18. storočia. Ruiny kaštiela Prónayovcov, barokové budovy z roku 1709. Je to o blok dvojpodlažnú stavbu na pôdoryse obdĺžnika s valbovou strechou a predstavaným rizalitom. Dnes je táto pam ...

                                               

Mula

Rímskokatolícky kostol svätej Alžbety je secesná krytý budova architekta, To Medgyaszaya z roku 1910. Je to odvážne dielo, prvé železobetónovú nielen sakrálny objekt v celom Uhorsku. Kostol je postavený v štýle maďarskej secesie, ktoré je typické ...

                                               

Nenince

Kúria rodiny Luka, dvojpodlažná budova, na obrys písmena L s manzardovou strechou z 18. storočia. Kúria bola rozšírená v 19. storočia. Dnes tu sídli základná škola. Klasický dom rodiny, Blaskovits, dvojpodlažná blok stavba z polovice 18. storočia ...

                                               

Nová Ves (okres Velký Krtíš)

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1473. Patrila šlachtickej uhorskej rodiny Balašovcov. V 19. storočia sa tu ťaží hnedé uhlie. Obyvatelia sa zaoberajú polnohospodárstvom, vinohradníctvom, časť pracovala v baniach, neskôr, v priemyselných podn ...

                                               

Obeckov

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1257, patrila rodine Ebeckyovcov a iným zemepánom. Podľa mena rodiny Ebeckyovcov bol tiež menovaný, Ebeczk – Obeckov.

                                               

Olováry

Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Olwar je z roku 1245, bola majetkom rodu Balassiovcov. Podľa cirkvi z písomných zdrojov bol v tomto bode cirkvi už v roku 1076, na Kameni, začiatok o stredoveký hrad Óvár. Obyvatelstvo určené najmä vinohradn ...

                                               

Pôtor

Miestny evanjelický kostol bol pôvodne gotický jednoloďová stavba s polygonálne s presbytériom 15. storočia. Kostol sa nachádza v opevnenom priestore s stene, do ktorého sa vstupuje do vstupnej veže s drevenou nadstavbou z roku 1599. Srechy kosto ...

                                               

Príbelce

Príbelce je obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Vznikla zlúčením Horných a Dolných Príbeliec v roku 1966. Nachádza sa v bývalej piesku bane, v ktorých môžete nájsť žraločie zuby v sedimentoch z čias, keď tam bol mora. V športe zbraň priestoro ...

                                               

Sečianky

Sečianky Zelchan 1260 leží v Ipelskej kotliny. Objavte tu sídlisko z doby velkomoravskej. Terra Zelchan Selčany sa spomína v roku 1243 v opise chotára dediny Klenian. Stredoveké Sečianky vznikol na mieste bývalého velkomoravského kazu, a v archív ...

                                               

Senné (okres Velký Krtíš)

Obec sa nachádza vo východnej časti Krupinskej výšiny v hlbokých, úzkych doline Tisovníka. Nadmorská výška v strede obce je 250 m n. m. a v oblasti 237 – 450 m n. m. Plocha pozemku sa skladá z bytu, doliny rozčlenené chrbty Krupinskej výšiny, pos ...

                                               

Sklabiná

Obec sa nachádza v Ipelskej kotline, na juhozápadnom okraji Novohradského regiónu, asi 5 km južne od velkého Krtíša. Na východnom okraji preteká riečka Krtíš, ktorý je severne od obce a toky Plachtinský potok. Na Zajskom prúd je k Želovce vybudov ...

                                               

Slovenské Ďarmoty

Obec Slovenské Ďarmoty bola založená v roku 1919 odčlenením z Ujtelep z Balašských Ďarmôt, po vzniku I. ČSR, ktorého južnú hranicu tvorí rieka ipeľskej pahorkatiny. Prvý obyvatelia obce, známy predovšetkým vinohradnícke aktivity, odkupovali vinoh ...

                                               

Stredné Plachtince

Leží na severovýchodnom okraji Čebovskej pahorkatiny, geomorfologické jednotky Ipelskej povodí, západným a východným smerom sa Modrokamenské úboče, ktoré patria do Krupinskej planiny. Obec preteká Plachtinský potok. Prístup do obce poskytuje cest ...

                                               

Sucháň

Obec sa nachádza v centrálnej časti Krupinskej planiny, v doline potoka Suchánik, približne 20 km severozápadne od velkého Krtíša. Sucháň patrí do regiónu Hont, ale to sa nachádza na hranici s východom situovaným Novohradom. Obce prechádza cesta ...

                                               

Trebušovce

Rímskokatolícky kostol svätého Ladislava, jednoloďová-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou z roku 1791. Interiér kostola je zaklenutý korýtkovou klenbou na fabiónoch, teraz konchou. Na stenách svätyne sú zariadené s ...

                                               

Velká Čalomija

Z románsko-gotický kostol Všetkých svätých dnes sú ruiny, ktoré sú umiestnené v lesíku nad obcou. Na základe archeologických nálezov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2007 – 2008 sa podarilo identifikovať vznik kostola v prvej polovici 13. storočia. ...

                                               

Velká Ves nad Iplom

Velká Ves nad Iplom Nogfolu 1252 spočíva v Ipelskej pahorkatiny na pravom brehu rieky Ipľa. Najsevernejší výbežok zabieha do Krupinskej výšiny. Archeológovia tu našli osídlenie od paleolitu, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, ale aj ok ...

                                               

Velké Straciny

Evanjelický kostol-loď, barokovo-klasicistický s predstavanou vežou z roku 1776, postavený pravdepodobne na základoch staršej kaplnky 17. storočia. Zariadenie kostola je neoklasicistické. Po požiari v roku 1871 bol kostol prestavaný. V kostole je ...

                                               

Velké Zlievce

Rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša biskupa, barokový jednoloďová stavba s polkruhovým konci presbytéria z roku 1667. Kostol sa nachádza v opevnenom priestore a zvonica na vyvýšenej polohe na severnom okraji obce. Predchodca súčasného budova ...

                                               

Velký Lom

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Veľký Krtíš, v povodí potoka Koprovnica. Severozápadnom okraji katastrálneho územia obce je hranica o Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Od centra okresného mesta je vzdialené 20 km. K Velkému Zlo ...

                                               

Vinica

Obec sa nachádza v strede bývalej Hontianskej župy, medzi Balážskymi Ďarmotami a Šahami, za hills Krupinskej planiny neďaleko Iplu. Terajšiu obce pozostáva z bývalej osady: Dolné ramsarskej lokality, Stredné ramsarskej lokality, Horné ramsarskej ...

                                               

Vrbovka

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, neskorobaroková jednoloďová stavba s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou súčasťou hmotnosť kostol z roku 1789. Cirkev zasiahla 1858 požiaru, bola obnovená až v roku 1878. Fasády kostola sú ...

                                               

Záhorce

Záhorce leží vo východnej časti Ipelskej kotline v údolí Krtíša na pravom brehu rieky Ipľa. V súčasnosti obec Záhorce zahŕňa v rámci jej územného členenia dvoch bývalých samostatných obcí Selešťany a Podlužany.

                                               

Želovce

Obec sa nachádza v Ipelskej kotline, v údolí riečky Krtíš, asi 8 km južne od velkého Krtíša a 7 km od štátnej hranice s Maďarskom. Zo severozápadu na juhovýchod, vedie cez dedinu Želovský potok, ktorý je pred obcou postavený menšie vodné nádrže. ...

                                               

Babie

Indický je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Podľa geomorfologického členenia Slovenska územie obce patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, v Nízkych Beskýd, celku Ondavskej vrchoviny. Osi katastr ...

                                               

Bystré (okres Vranov nad Toplou)

Obec sa nachádza na severnom okraji Slanských vrchov, na rozhraní medzi šarišským a zemplínskym regiónu, približne na polceste medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou. Hranice regiónov sa skladá z Hermanovský potok, ktorý preteká stredom obce na jeh ...

                                               

Čaklov

Pravidelné podujatia, ktoré sa každoročne konajú v obci Čaklov patria Kultúrne leto Čaklov, súťaže dobrovolných oheň tímy FLORIAN, a iné.

                                               

Čičava (obec)

Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1270 "possessio Chychywa". Patrila pod panstvo hradu Čičava, neskôr pod Vranovské panstvo. Po roku 1762, patrila obec Sirmaiovcom. V roku 1831 počas rolníckeho povstania, zomrel vo dvore miestnej kaštiel ...

                                               

Davidov

Davidov je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Davidov je obec, ktorá leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v Podslanskej pahorkatine, rozčlenenej rieky Olšava. Západná časť chotára tvoria strmé zalesnené východné svahy S ...

                                               

Detrík

Celá oblasť je hornatá. Jeho povrch sa skladá z pieskovca a ilovec. Odlesnený, len v okolí obce, inde nasúvislý les s porastom buka, duba, hrabu a brezy. Obec založili na zákupnom práve. V r. 1363 už obec spomína pod názvom Dythryhuagasa, v r. 14 ...

                                               

Dlhé Klčovo

Dlhé Klčovo je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Obec sa nachádza mimo hlavného cestného ťahu, v severnej časti východoslovenskej nížiny. Územie obce je 1021 ha.

                                               

Ďurďoš

Ďurďoš sa nachádza vo východnej časti doliny strednej Tople. Nadmorská výška v strede obce je 175 m. n. m. a v oblasti 160 - 490 m. n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma, treťohorný flyš a kvartérne náplavy Tople. Ce ...

                                               

Girovce

Obec Girovce sa rozprestiera na Ondavskej vrchovine s priemernou výškou 155mn.m. Katastrálne územie priľahlé k 5 dedín: Giglovcami, Košarovcami, Jasenovcami, Rafajovcami a katastrom Lukačoviec. Väčšinu územia zaberá Stykovica, kde je položený naj ...

                                               

Hermanovce nad Toplou

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1399. Obec bola založená na nemeckom, zákupnom práve richtára Hermann, podľa ktorej nesie názov. Prúd pretekajúci obcou Hermanovský bol v roku 1882 časť hranice medzi Šarišskou a Zemplínskou v ...

                                               

Jasenovce

Jasenovce je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Prvýkrát doložená v roku 1543. Pod obec Jasenovce sú 3 osady: Poloma, Kopce a Močedníky. Poloma, bola založená v rokoch 1890 – 1910 polskými prisťahovalcov, pod vedením Jozefa Biela 1850 ...

                                               

Medzianky

údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Sčítanie 2011 etnicity v %: Sčítanie 2011 materinský jazyk v %: Sčítanie 2011 náboženstvo v %:

                                               

Merník

Merník je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. V obci je zdokumentovaný v 1363 ako Mernykfalua, a neskôr ako Mernik, Mernyk, Merník, po maďarskej Mernyik, Merészpatak. 17. storočia patrila panstvu Čičava, v 18. storočia Szulyovským, v 19 ...

                                               

Michalok

Michalok je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. Obec Michalok sa nachádza na okraji Ondavskej vrchoviny, v doline potoka Čičava. Bola založená na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1332. Z ...

                                               

Nižný Hrabovec

Obec sa nachádza na východoslovenskej nížine. Jeho územie patrí do povodia rieky Ondavy. V obci je známy výskyt minerálov, ktoré sú najrozšírenejšie bentonity a zeolity.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →