Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107
                                               

Abstraktný tanec

Abstraktný tanec je forma tanca, ktorá sa objavila v 20. rokoch 20. storočia. Za jeho priekopníka sa považuje maliar, scénograf a tanečný a divadelný teoretik Oskar Schlemmer, ktorý ho predstavil vo svojom scénickom diele Triadický balet.

                                               

Adagio (tanec)

Adagio je forma tanca. V balete využíva nesené figúry, rotácie, skoky, pohyby rúk a ďalšie, pričom vývoj do tejto formy vniesol i niektoré akrobatické prvky. V klasickom tanci sa takto označuje skupina cvikov, ktorá slúži na tréning rovnováhy, ko ...

                                               

Anglický valčík

Anglický valčík alebo waltz je druh štandardného tanca, presnejšie druh valčíka. Hovorí sa, že svoju životnú púť začal ako starý rakúsky a juhonemecký ludový tanec. Súčasný waltz sa rozvinul začiatkom 20. storočia a má 30 taktov za minútu. Základ ...

                                               

Balet

Balet je umelecký útvar, zjednocujúci hudbu, libreto, choreografiu, scénu a kostýmy. Balet môže byť samostatné dielo, alebo môže byť súčasťou opery, alebo operety.

                                               

Break dance

Break dance alebo breakdance je súhrnné označenie viacerých foriem tanca, ktoré vznikli medzi afroamerickou a portorikánskou mládežou v USA v 70. rokoch 20. storočia. Vyznačuje sa akrobatickými prvkami. Break dance predstavuje pre mladých formu ú ...

                                               

Brušný tanec

Brušný tanec alebo arabský tanec alebo orientálny tanec je druh tanca, založený na pohyboch trupu a pochádzajúci z Blízkeho východu. Termín brušný tanec pochádza z francúzskeho slova danse du ventre, ktorý vznikol pri kolonizácií Alžírska Francúz ...

                                               

Čačača

Čačača je aj druh tanečnej rytmickej hudby, pozri čačača druh hudby. Čačača alebo čača alebo chacha) je druh latinskoamerického tanca. Pochádza z Kuby, vznikla z rumby po jej ovplyvnení džezom. Za autora tohto tanca je považovaný Enrique Jorrin 1 ...

                                               

Foxtrot

Foxtrot je spoločenský tanec, ktorého názov vznikol údajne podla mena jeho autora a propagátora, estrádneho herca Harryho Foxa. Legenda hovorí, že sa Foxovi nedarilo nájsť partnerku schopnú tancovať obťažný two-step. Problém vyriešil tým, že prid ...

                                               

Gaga (pohybový jazyk)

Pohybový jazyk gaga niekedy tiež nazývaný "pohybový slovník" vyvinul Ohad Naharin v čase, keď pôsobil ako umelecký riaditel a choreograf tanečného súboru Batsheva Dance Company 1990 – 2018 a ďalej ho rozvíja. Gaga vychádza z potreby Naharina komu ...

                                               

Choreografia (kompozícia pohybu)

Choreografia je výber a časová aj priestorová organizácia technických a výrazových prostriedkov pre vyjadrenie obsahu tanca. Aj príslušný odbor/náuka. V balete je choreografia aj režisérska práca pri nácviku, kompozícii, stvárnení javiskového baletu.

                                               

Jive

Jive alebo džajv je druh latinskoamerického tanca. Je to rytmický swingový tanec, ktorý vychádza z jitterurgu a v mnohom je ovplyvnený rokenrolom, boogie-woogie a černošskými tancami. V roku 1944 vydal Viktor Silvester prvý štandardizovaný opis j ...

                                               

Jumpstyle

Jumpstyle je EDM tanečný štýl a zároveň hard dance hudobný žáner populárny hlavne v Severozápadnej Európe, Spojenom královstve, Austrálii a v USA. Tanec Jumpstyle vznikol v roku 1997 v Belgicku, avšak získal si väčšiu popularitu v susednom Holand ...

                                               

Latinskoamerický tanec

Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia ...

                                               

Lezginka

Lezginka je tradičný ludový kaukazský tanec. Názov sa odvodzuje od Lezgincov, obývajúcich severovýchodný Dagestan na južnom Kaukaze a južný Azerbajdžan. Tanec má vela rôznych verzií. Ide o temperamentný tanec, tancovaný buď ako mužské sólo, alebo ...

                                               

Ľudový tanec

Ľudový tanec sú tanečné formy zachované v ludovom prostredí často výrazne ovplyvnené národným charakterom. Pod hlavičkou Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 2007 v Banskej Bystrici Múzeum ludového tanca. Zaoberá sa výskumom v teréne, archiváci ...

                                               

Mažoretka

Mažoretky sú tanečnice, ktorých choreografia je založená predovšetkým na pestrej manipulácii s náčiním v tvare paličky, tzv. baton. Skupina vystupuje s rovnakou choreografiou. Na čele mažoretiek je trénerka, ktorá ju tvorí. Pri vystupovaní na rôz ...

                                               

Milonga

Milonga je ludový tanec pochádzajúci z Argentíny, ktorý vychádza z tanca candombe. Typom krokov je podobný argentínskemu tangu, ale je rýchlejší a rytmickejší. Charakter milongy je veselý a hravý. Z hudobného hladiska sa milonga zapisuje v 2/4 ry ...

                                               

Moderný tanec

Moderný tanec, ako ho poznáme dnes, sa objavil po prvej svetovej vojne. Toto povojnové obdobie vyžadovalo formy, ktoré by boli dostatočne živé, aby boli prijaté znovuzrodeným človekom. S posilneným uvedomením prišla zmena v pohybe. Z toho vzišlo ...

                                               

Pasodoble

Pasodoble alebo paso doble je druh latinskoamerického tanca. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1918 ako o španielskom onestepe. Známejším sa stáva v prvej polovici 20-tych rokov, kedy sa viac rozšíril. Štandardizovali ho francúzski taneční učite ...

                                               

Pogo

Pogo alebo pogovanie je druh punkového tanca. Tanec vznikol v Spojenom královstve v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. Po prvýkrát sa objavil na koncertoch punkových skupín The Vibrators, Sex Pistols či The Clash v kluboch, ktorých kapac ...

                                               

Quickstep

Quickstep je druh štandardného tanca. Boston a onestep boli prvé dva tance založené na kroku alebo viacerých krokoch vpred, potom krok vzad a nakoniec dva a viac krokov vpred na špičkách neskôr boli tieto kroky zamenené za kríženie. V dvadsiatych ...

                                               

Rumba

Rumba je druh latinskoamerického tanca. Súčasná rumba vznikla vzájomným ovplyvňovaním ludového tanca s názvom "danza habanera" a rumby-bolera, ktorú tancovala na Kube kreolská aristokracia. V roku 1930 sa rumba dostáva cez New York do Európy, kde ...

                                               

Samba

Samba je druh latinskoamerického tanca. Je to tanec pochádzajúci z Brazílie, ktorý sa objavil v Európe v prvej polovici 20-tych rokov 1923-1925. Vtedajšia samba bola charakterizovaná krátkymi trhavými pohybmi a skladby sa hrali v 2/4 ale aj 4/4 t ...

                                               

Slowfox

Slowfox alebo slow-fox alebo pomalý foxtrot je pomalý foxtrot, z ktorého tiež vznikol. Foxtrot bol po prvýkrát uvedený v Európe tesne pred prvou svetovou vojnou. Názov tanca údajne pochádza z mena tanečníka a komika Harryho Foxa, ktorý ako prvý p ...

                                               

Spoločenský tanec

Základné delenie je: latinskoamerický tanec – latina LAT súťažný spoločenský tanec štandardný tanec - štandard STT foxtrot mazurka merengue salsa flamenco swing polka nesúťažný spoločenský tanec argentínske tango Hustle two-step mambo

                                               

Step (tanec)

Step je druh tanca, ktorý tancujú sóloví tanečníci väčšinou iba nohami, ostatná časť tela len vyvažuje, a prevádzania tanca sa nezúčastňuje. Chodidlá nôh vyklepkávajú pätami a špičkami rýchly rytmus. K tomuto účelu sa nosí špeciálna obuv na ktore ...

                                               

Súťažný spoločenský tanec

Súťažný spoločenský tanec je spoločenský tanec pestovaný ako šport majúci svoje súťaže. Zahŕňa presne 10 tancov rozdelených na dve presne definované skupiny: štandardný tanec a latinskoamerický tanec. Z miliónov ludí po celom svete, ktorí pravide ...

                                               

Štandardný tanec

V období medzi rokmi 1920 a 1930 vyvinula skupina britských profesionálnych tanečníkov štyri tance: anglický valčík, foxtrot, quickstep a tango. Ukázalo sa, že tieto tance najviac vyhovovali vtedajšiemu publiku a najlepšie sa hodili do tanečných ...

                                               

Tanečné umenie

Tanečné umenie je druh javiskového umenia, v ktorom sa umelecké obrazy vytvárajú prostriedkami tanca a pantomímy a súčasne sú dramatickými prostriedkami na vypovedanie obsahu duchovného života človeka. Je predmetom vedy o tanečnom umení.

                                               

Tango (tanec)

Tango je druh štandardného tanca. Tango, tanec, ktorý si generácie tanečníkov odovzdávali z pokolenia na pokolenie, sa zrodil v slumoch a biednych uličkách Argentíny. Viac ako storočie bol pokladaný za privelmi hriešny pre spoločenské sály. Začia ...

                                               

Twist

Twist je druh spoločenského tanca. Autorom twistu je americký skladatel a spevák Hank Ballard, autor skladby "The Twist" z r. 1958. Twist sa vo svete začal tancovať v roku 1961. Charakteristickým znakom twistu je rotácia bedier okolo vertikálnej ...

                                               

Valčík

O českom protifašistickom bojovníkovi pozri Josef Valčík Valčík je hudobná forma, ako aj párový spoločenský tanec v 3/4 takte a rýchlom tempe, ktorý sa tancuje na tento rytmus.

                                               

Viedenský valčík

Viedenský valčík je postupový, kolový tanec v 3/4 takte alebo zriedka v 3/8 takte, dôraz je kladený na prvú dobu. Je to druh valčíka. Tento tanec sa tancuje v páre, a to tak, že jeden z páru vždy uhýba druhému, ktorý ide dopredu a počas prvého kr ...

                                               

Magický realizmus

Magický realizmus je prúd a typ modernej prózy, ktorý je založený na magickom a mytologickom výklade skutočnosti. Pochádza z Latinskej Ameriky. Tento termín prvý krát použil nemecký kritik Franz Roh v súvislosti s maliarstvom. V súvislosti s lite ...

                                               

Abstrakcionizmus (umelecký smer)

Abstrakcionizmus je umelecký smer zobrazujúci námety nefiguratívnym spôsobom. Oddeluje prvky od vnímania, ktoré je ich zdrojom. Na ich zobrazenie využíva fantazijné alebo geometrické znaky. Vznikol na začiatku 20. storočia a okrem výtvarného umen ...

                                               

Akademizmus

Akademizmus, jeho priaznivcami nazývaný ako tradičný humanizmus, je štýl vo výtvarnom umení, ktorý v druhej polovici 19. storočia zavŕšil klasicizmus. Hlavnou snahou akademizmu je dokončenosť a hladkosť malby. Vychádza z antiky a vrcholnej renesa ...

                                               

Akčné umenie

Akčné umenie je súhrnný termín pre rôzne formy intermediálneho umenia, v ktorom sa kladie dôraz na živé predvádzanie deja a priamy kontakt s divákom, vrátane možnosti jeho bezprostrednej spolupráce. Predchodcom akčného umenia boli futuristické vy ...

                                               

Altermoderna

Altermoderna je pojem, ktorý použil Nicolas Bourriaud ako názov výstavy a rovnomennej eseje "Altermoderna". Pojem vysvetluje z hladiska významu predpony alter - čo znamená, iný. "Altermodernizmus možno definovať ako moment, od ktorého pre nás zač ...

                                               

Artificializmus

Artificializmus bol český výtvarný smer ovplyvnený poetizmom, ktorý v roku 1926 v Paríži založili Jindřich Štyrský a Toyen. Prvá výstava artificialistických diel sa konala v roku 1926 v parížskom ateliéri Toyen a Štyrského v Montrouge a hneď po j ...

                                               

Arts and Crafts

Arts and Crafts je štýl, ktorý sa rozvíjal v rokoch 1880 - 1900. Bol súčasťou reformátorskeho hnutia, ktoré bojovalo proti vtedajšiemu návrhárskemu štýlu, pre ktorý bolo typické nestriedme používanie kriviek. Presadzoval jednoduché návrhy vracajú ...

                                               

Barok

Barok je označenie historického obdobia a umeleckého slohu, ktorý mu dominoval. Tento sloh má pôvod okolo roku 1600 v Ríme. a v Európe prevládal v 17. a vo velkej časti 18. storočia. Jeho prvé náznaky a diela vytvorené v tomto slohu možno nájsť i ...

                                               

Florentská škola

Florentská škola predstavuje umelcov, ktorý ovplyvnili alebo boli ovplyvnení naturalistickým štýlom, vyvinutým v 14. storočí. Za zakladatela sa považuje Giotto di Bondone. Medzi najvýznamnejších predstavitelov patria: Filippo Brunelleschi, Donate ...

                                               

Graffiti

Grafity je v užšom zmysle iný názov pre graffiti art, teda pouličné výtvarné umenie od 70. rokov 20. stor., ktoré spočíva v sprejových kresbách či nápisoch na múroch a velkých betónových plochách v mestách, na vagónoch a pod., resp. samotné takto ...

                                               

Happening

Happening je jedna z včasných foriem akčného umenia, v ktorej sa spájajú prvky divadla, hudobného koncertu, poézie a výtvarného umenia s cielom aktívne zapojiť diváka do akcie. Happening sa stal signifikantným prejavom hnutia Fluxus, ktorého ciel ...

                                               

Kinetické umenie

Kinetické umenie je smer v umení druhej polovice 20. storočia využívajúci pri tvorbe objektov reálny pohyb. Objekty sa uvádzajú do pohybu skrytým mechanizmom napr. elektromotor alebo pôsobením vonkajších faktorov. Kinetickému umeniu sa venovala p ...

                                               

Konceptuálne umenie

Konceptuálne umenie je umelecký smer, ktorý vznikol v 1. polovici 60. rokov 20. storočia a ktorý v svojej najrigídnejšej polohe nevytvára hmotné umelecké diela, ale sústreďuje sa na reprezentáciu myšlienky a umelcovho myšlienkového procesu. Nieke ...

                                               

Kritický realizmus (umenie)

Kritický realizmus je umelecký, najmä maliarsky a literárny, smer 19. a 20. storočia, forma realizmu, v ktorej sa umelec zameriava spoločenského človeka v jeho konkrétnej podobe a súvislostiach.

                                               

Lettrizmus

Lettrizmus bolo avantgardné umelecké a kultúrne hnutie najmä v 50./60. rokoch 20. storočia. Pôvodne išlo o smer v poézii, neskôr sa preniesol do výtvarného umenia, architektúry, filmu a podobne. Vo výtvarnom umení sa v minulosti pod týmto pojmom ...

                                               

Literárny smer

Literárny smer je časovo a miestne vymedzená a dynamicky sa vyvíjajúca jednota ideovoumeleckych čřt tvorby relativne ohraničenej skupiny autorov, napr. unanimizmus.

                                               

Manierizmus

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia prejavujúci sa strojenosťou, vyumelkovanosťou, kvetnatosťou a formovými schválnosťami. Vo výtvarnom umení znamená virtuózne používanie formálnych a technických prostriedkov bez vnútornej ...