Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 105                                               

Šarišský Štiavnik

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, 3 / 9, biele 1.5 / 9, žltá 3 / 9 a modrá 1.5 / 9. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Literatúra: Hera ...

                                               

Šemetkovce

Šemetkovce je obec na Slovensku v okrese Svidník. Nad obcou je zachovalý Drevený kostolík z roku 1752 venovaný svätému Michalovi archanjelovi, ktorá stále slúži svojmu účelu. Prvá písomná zmienka je o obci z roku 1572. V historických dokumentov j ...

                                               

Vagrinec

1567 Vagrincz. 1786 Wagrinecz. 1888 Vagrinyec. 1773 Vagrinecz, maď. Vagrinec, Felsövargony. 1548 Wagrinecz. 1808 Vagrinecz, Wagřínec, Wagrýnec. 1920 – Vagrinec. 1907 – 1913 Felsővargony. 1863 – 1882, 1892-1902 Vagrinec.

                                               

Valkovce

Valkovce je obec na Slovensku v okrese Svidník. Valkovce leží v doline Valkovského potoka v južnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 220 m n. m. a v dedine okolo 210 – 402 m n. m. Prírodné odlesnené prostredí obce pozostáva z pahorkatiny t ...

                                               

Vápeník

Obce Vápeník sa nachádza v severnej časti cezhraničnej časti Nízkych Beskýd s Polskou republikou, v doline miestneho potoka ústiaceho do Svidníčky. Nadmorská výška v strede obce je 448 m a v 360 – 667 m. Členitý povrch územia obce pozostáva z tre ...

                                               

Vyšná Jedlová

Vyšná Jedlová sa nachádza v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd, v doline prítoku potoka, ktorý sa vlieva do Ondavy, v nadmorskej výške 312 m. Od okresného sídla Svidník je vzdialený severozápad pre 7 km.

                                               

Vyšný Komárnik

Cez obec preteká potok Ladomirka. Ladomirka je lavostranný prítoku Ondavy s dĺžkou približne 22 km. Prichádza v Svidníckom sedle vo výške 455 m n. m., v blízkosti hraníc s Poľskom. Po Nižný Komárnik je napájaná štyrmi krátkymi lavostrannými príto ...

                                               

Vyšný Mirošov

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách 1 / 6-modrá, 2 / 6 biela a 1 / 6 modrá. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Sfarbenie pruhy na vlajke je venovan ...

                                               

Vyšný Orlík

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 1 / 7, biela 1 / 7, modrá 1 / 7, žltá 1 / 7, červena 1 / 7, biela 1 / 7 a červena 1 / 7. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi ...

                                               

Železník

Kniha je obec na Slovensku v okrese Svidník. Nachádza sa na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline Tople, v nadmorskej výške 170-400 m. Má rozlohu 583 ha. V severnej časti až do bytu. Kniha má 468 obyvateľov.

                                               

Diakovce

Obec leží v Podunajskej rovine, cca 3 km juho-západne od Šale. Prístupná je na ceste III. trieda 1349 a 1366 a východnom okraji je železničnej trate Šala – Neded. Galanta sa nachádza 12 km, Kolárovo 33 km a Nitry 30 km.

                                               

Dlhá nad Váhom

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, jednoloďová-klasicistický s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1800. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Tam je mramor skoro krstitelnica od času vzniku c ...

                                               

Hájske

Obec Hájske sa nachádza 26 km na západ od mesta Nitra v povodí Dunaja na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Nadmorská výška obce je 126 m n. m. Katastrálne územie má rozlohu 1407 ha. Odlesnený, lietadlo pahorkatinový chotár tvoria ulože ...

                                               

Horná Králová

Katastrálne územie obce je zničený, v Podunajskej nížine, na Nitrianskej tabuli a pahorkatiny, západná časť je znížená na brehu rieky Váh. Centrum Královej sa nachádza vo výške 135 m n. m. Najnižšia časť pozemkov je vo výške 119 m n. m. Intravilá ...

                                               

Králová nad Váhom

Prvá písomná zmienka o Královej nad Váhom pochádza z roku 1237. V nasledujúcom, sa obec spomína pod názvom villa Regis 1332, a neskôr v roku 1371 ako Kyral a v roku 1570 ako Kyralfalva. Pomenovanie obce sa v priebehu nasledujúcich storočí, čiasto ...

                                               

Močenok

Prvá písomná zmienka o Močenku sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, ktorá je uložená v Biskupskom archíve v Nitre. Iný starý historická zmienka o obci je z 13. Júna 1623, keď cisár Ferdinand II. poskytnuté obci právo vyberať mýto na súčas ...

                                               

Neded

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová ranoklasicistická budovy s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1780. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. V interiéri sú dva bočné oltáre, ...

                                               

Tešedíkovo

Dedina je pomenovaná od roku 1948 po Samuelovi Tešedíkovi. V referende v roku 2012 väčšina obyvateľstva hlasovať za premenovanie v obci historický názov Pered.

                                               

Trnovec nad Váhom

Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny, na lavobrežnom vale rieky Váh. Chotár obce leží na rieke nivách s bočnou valmi. Má prevažne rovinatý povrch. V severovýchodnej a východnej časti sú piesočné presypy – duny. Na širokom vale sú lužné a ni ...

                                               

Vlčany

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1785. Na jeho ieste stál starší kostol reformovanej cirkvi, ale bol zničený v roku 1724. Veža tohto kostola bola dokončená v roku 1808. Úpravami prešiel v roku ...

                                               

Žihárec

Rímskokatolícky kostol svätého Jozefa, jednoloďová pôvodne baroková budova s polygonálnym konci presbytéria, transeptom a predstavanou vežou, z rokov 1728-1730. V roku 1765 bol znovu zaklenutý, bol neskôr klasicisticky upravený. Interiér je ploch ...

                                               

Ardanovce

Ardanovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela v roku 1392.

                                               

Belince

Belince je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Obec Belince leží 12.5 km na juhozápad od Topolčian, v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na aluviálnej rovine v údolí rieky Nitry, jeho širokej pravostrannej nive vo výške 161 m n. m ...

                                               

Blesovce

Blesovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V obci je rímskokatolícky kostol Vášeň svätého Jána Krstitela z 18. storočia. Blesovce leží v Podunajskej pahorkatine, v jej severozápadnej časti s názvom Nitra sprašová pahorkatina, v severovýcho ...

                                               

Bojná

Obec leží v juhovýchodnej časti Považského Inovca, a čiastočne v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny. Obcou preteká potok Bojnianka. Nadmorská výška stredu obce je 206 m. Prilahlými jednotiek Považského Inovca sú Krahulčie vrchy a Nízky ...

                                               

Dvorany nad Nitrou

Fyzickogeografická a administratívne miesto: Obec Súd nad Nitrou sa nachádza v západnej časti Slovenska, na severnom výbežku Podunajskej nížiny obklopenou Povaským Inovcom zo západu, Tribečom z východu a s strážovské vrchy, hory zo severu. Nachád ...

                                               

Hajná Nová Ves

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1246, najstaršie osídlenie je však už z doby železnej a bronzovej. Súčasná obec vznikla zlúčením osád Šeptince a Ves.

                                               

Horné Chlebany

Obec Horné Chlebany sa nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja, v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase rieky Bebravy v blízkosti sútoku s riekou Nitra približne v strede medzi Tribečským a Inoveckým ...

                                               

Horné Štitáre

Obec leží v strednej časti Nitrianskej pahorkatiny na hornom toku Perkovského potoka. Názov obce je odvodený od názvu lokality, kde sa na čas Velkomoravskej ríše vyrobené obranné štíty.

                                               

Hrušovany (okres Topolčany)

Hrušovany je obec, ktorá sa nachádza v západnej časti Slovenska, v Nitrianskom kraji, v južnej časti okresu Topolčany. Svojou rozlohou 5.54 km2 a hustota 199.28 obyvateľov na km2, obec patrí do kategórie stredne veľké vidiecke sídla. 31. 12. 2013 ...

                                               

Chrabrany

Chrabrany je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Obec sa nachádza v údolí rieky Nitra, na jeho pravom brehu, tri kilometre južne od Topolčian. 31. Decembra 2015, mala obec 743 obyvateľov.

                                               

Jacovce

Jacovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Obec Jacovce je doložená z r. 1255 ako Ieche. Obec patrila Radusovi, od r. 1390 panstvu Topolčany. V obci je rímsko-katolícky gotický kostol Návštevy Panny Márie, pravdepodobne od 14. storočia. Cir ...

                                               

Koniarovce

Koniarovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Obec Koniarovce leží v nadmorskej výške 152 m n. m., v údolí rieky Nitra, 16 km od Topolčian. Má 649 obyvateľov, a skladá sa zo zlúčených obcí Lovasovce a Somorová.

                                               

Krnča

Nachádza sa v strednom Ponitrí, cca 8 km na východ od Topolčian. Leží na križovatke Podunajskej pahorkatiny časť Tribečské časti pohoria Tribeč časť Hornianske predhorie, v údolí potoka Dršňa. Prístup do obce poskytuje cesta III / 1702, ktorá odb ...

                                               

Krušovce

V obci je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1240, a kaplnka Svätej rodiny z roku 1872. Dvojvežový kostol, pôvodne románsky, to je jednoloďovou stavbou v typické románske fasádu. Okolo kostola sa nachádza dodnes zachovalé, opevne ...

                                               

Kuzmice (okres Topolčany)

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1390 ako Kuzmych. Súčasťou je dnes osada Vítkovce, vzdialenej 1 kilometer od Kuzmíc, spomína v roku 1332 – 1337 ako Vincenti. Oblasť, v ktorej sa nachádza naša obec a jej okolie, odpradávna poskytujú ideálne podmie ...

                                               

Ludanice

Ludanice je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V obci je rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1701, pár metrov od kostola sa nachádza farnosti. Od služieb v obci je už niekoľko rokov pošte so službami banky pri obci Ludanice, Súd ...

                                               

Lužany (okres Topolčany)

Obec Lužany leží v Nitrianskom kraji, v západnej časti okresu Topolčany pod pohorím Považského Inovca. Cez obec prechádza štátna cesta Ltd-Topolčany a tečúceho potoka Hlavinka.

                                               

Nitrianska Streda

V písomnej správe z roku 1278 ako je spomenuté ako majetok Zeredahel. v 13. storočia patrila rodine Ludanickovej, po nich Matúšovi Čákovi. Uhorský kráľ Karol I. dal Ravaszovcom, z roku 1410 bol polskému šlachticovi Doninovi. V roku 1419 ju získal ...

                                               

Norovce

Norovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany, na rozhraní Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Obec sa nachádza 10 km od Topolčian a 131 km od Bratislavy. Má 332 obyvateľov. V katastrálnom území obce nie sú pramene minerálnej vody. V obci je st ...

                                               

Oponice

Oponice je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V blízkosti obce stojí zrúcaniny Oponického hradu z 13. storočia. V obci stojí renesančný kaštieľ zo 16 17. storočia obsahujúce Aponiovskú knižnice.

                                               

Orešany

Obec Orešany sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska, v Nitrianskom kraji, v juhozápadnej časti Topolčianskeho okrese, na hranici pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny.

                                               

Podhradie (okres Topolčany)

Obec Podhradie sa nachádza na severozápadnom okraji okres Topolčany, približne 18 km SZ od okresného mesta Topolčany. Je situovaný na východnom okraji pohoria Považský Inovec. Intravilán obce sa nachádza nad hornom toku potoka Slivnica pod najatr ...

                                               

Prašice

Prašice je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Obec sa nachádza v oblasti na rozhraní Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny. Pôvodne tieto oblasti sú pokryté teplomilnými listnatých lesov. Katastrálne územie je z dvoch tretín tvorený poln ...

                                               

Práznovce

Práznovce je slovenskej dediny v Nitrianskom kraji na hranici s trenčíne. Obec sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Topolčany, ostatné susedné obce Krušovce, Bošanoch, ich miestna časť Baštín, Krnča a Solčany. Obec sa nachádza vo východnej časti ...

                                               

Preselany

Preselany je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Narodil sa tu Ing. arch. Štefan Belohradský slovenský sochár a architekt. V roku 1940 v Preselanoch tam boli 1 570 obyvateľov. 31. 12. 2015 v obci žije 1 473. V obci je rímskokatolícky kostol svä ...

                                               

Radošina

Radošina je obec na Slovensku. To sa nachádza v Nitrianskom kraji, v juhozápadnej časti okresu Topolčany, na hranici pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny. Geografické umiestnenie jednotlivých súradniciach 17° 56 17" in".z.d. a 48° ...

                                               

Solčany

Solčany je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Dediny na prelome 14. a 15. storočia mal charakter mesta. 15. storočia patrila zoborskému kláštoru a nitrianskemu biskupstvu, potom hrad Branč a panstvu Hrušov. Zo 16. storočia Russóiovcom, od r. 1 ...

                                               

Solčianky

Obci Solčianky sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine z roku 1113 ako Celsan. Neskôr v podporovaných mená sú: Scelchan 1245, Soležanky 1773, Selčianky 1927, Solčianky roku 1948), maď. Szolcsányka. Obec patrila k hradu Topolčany, v 14. storočia, ...

                                               

Súlovce

Súlovce je obec na Slovensku v okrese Topolčany. Od druhej polovice 19. storočia na území obce Súlovce počíta a vyrovnania, Podlužany, na ktorého území bol postavený ešte existujúcich mlyn.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →