Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Bžany (okres Stropkov)

Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1365. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1372. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava. Neskôr ho vlastnili Barkóczyovci a Szirmayovci. V roku 1600 malo sídlisko asi 5 poddanských domov. V ro ...

                                               

Chotča

Rázovitá obec Chotča leží v Nízkych beskydách v doline rovnomennej rieky Chotčianky. Mierne zvlnený povrch chotára je pahorkatina a pozostáva z flyšových vrstiev a zakrytá.

                                               

Jakušovce

Jakušovce je obec na Slovensku v okrese Stropkov. Obec je horská obec v Nízkych beskydách v doline malého potoka ústiaceho do Brusničky. Obec založená na zákupnom je uvedená v roku 1454. Patrila panstvu Stropkov, od 16 storočí Dessewffyovcom, v 1 ...

                                               

Kručov

O kručovskom potoka a prilahlom časť majetku je doklad z roku 1326. Prvá správa o dedine Kručov je v listine z roku 1382 na vrátenie Kručova a okolitých dedín, ktoré boli Peter Cudár a pričlenil k panstvu makovica oprávnených vlastníkov, tak šlac ...

                                               

Krušinec

Krušinec je obec na Slovensku v okrese Stropkov, v Prešovskom kraji. Obec leží v pohorí Nízke Beskydy, v dolnej časti doliny Chotčianky, v nadmorskej výške okolo 210 m. V obci je spoločenská sála, dom smútku, a grécko-katolíckej cirkvi. Približne ...

                                               

Nižná Olšava

Nižná Olšava sa nachádza v dolnej časti doliny Olšavky, pravého prítoku strednej Ondavy, v nadmorskej výške okolo 191 m, cca 7 km od okresného mesta Stropkov a 8 km od vodnej nádrže Domaša.

                                               

Potoky (okres Stropkov)

Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v roku 1773. Vysvätený bol svätej Paraskeve. Ešte počas dvoch svetových vojen, vyhnúť sa viac škody. Obnovený bol až v rokoch 1956 - 1957. Vedla chrám leží cintorín menších rozmerov, ktoré sú s ...

                                               

Šandal

Obec Šandal je jedna z obcí na severovýchode Slovenska. Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Administratívne je v súčasnosti začlenená do okresu Stropkov. Obec Šandal leží v Nízkych beskydách, v doline prítoku potoka Olšavky. Obklopuje ho O ...

                                               

Tisinec

Obec sa spomína v roku 1379, keď kráľ Ľudovít I. potvrdil, výmeny nehnuteľností, v ktorých šlachtici z rodu Ákoš dal panstva Stročín šlachticom Cudarovcom. Majetkovou súčasťou bola aj obec Tisinec. Pri výmene majetkov, ktoré vznikli prvé správy o ...

                                               

Tokajík

Obec sa nachádza v južnej časti Nízkych Beskýd, v trojuholníku medzi obcami Mrázovce, Piskorovce a vyšný Hrabovec, asi 4 km severo-východne od vodnej nádrže Velká Domaša.

                                               

Turany nad Ondavou

Turany nad Ondavou je obec na Slovensku v okrese Stropkov. Prvá písomná zmienka o obci Turany je zdokumentovaný z roku 1567 ako Turan. V ďalšom období je uvedené ako Turany Rokoch 1569, Turanye 1773, Turany 1808, Turiany 1920, Turanoch nad Ondavo ...

                                               

Varechovce

Prvá písomná zmienka je z roku 1430. V starších dokumentov na stropkovskom panstve v rokoch 1408 a 1410 zatiaľ nie je. Názov obce pochádza zrejme z priezvisko prvého šoltýsa - Varecha. Obec patrila pod panstvo Stropkov. Od roku 1769 patrila rodin ...

                                               

Velkrop

Vojnový cintorín obsahuje 127 hrobov. Toto číslo je 72 objem studne a 55 jednotlivých hrobov. Cintorín vznikol postupne po skončení vojny vojenskej operácie v období prvej svetovej vojny. A aj z postupného exhumovania hrobov v miestach vojenských ...

                                               

Vyšná Olšava

Z obce Vyšná Olšava preteká tok Olšavka, ktoré sa priberá prítok ST. sklon Chraste na dolnom konci obce priberá pravý prítok SZ svahu Muchovej horách.

                                               

Belejovce

V modrom štíte na zelenej pažiti nad vyrastajúcim zelená trsom trávy stojaci strieborný bull v zlatej zbroji. Tento erb bol prijatý uznesením mestského zastupitelstva deň 4. marca 2006, č. OZ – 2 / 2006 a je zapísaný v heraldickom registri sloven ...

                                               

Bodružal

Cez obec preteká potok Bodružalík. Je lavostranným prítokom Ladomirky s dĺžkou približne 4.5 km. Pramení v juho-východ, pod Goat hill 605.2 m n. m., v nadmorskej výške okolo 500 m n. m., na území chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. V úd ...

                                               

Cernina

V červenom štíte je vo vysokej zelenej pažiti medzi dve prírodné drevené zelená striebrokmennými stromy kráčajúci strieborný obrátený jeleň v zlatej zbroji. Znamenie erbu má polovnícky tému a je mladšia obecnej pačatidla z roku 1868. Erb bol prij ...

                                               

Cigla

Obec bola založená na pôvodnej prenájom pozemku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1427 ako Cekla, a neskôr ako Czygla 1492. V roku 1427 mala Cigla 44 port. Bola súčasťou panstva Makovica, v 16. storočia mala obec Seredyovci, v 19. storočia b ...

                                               

Dlhoňa

V modrom štíte na zelenej pažiti stojaci strieborný vlk v zlatej zbroji, v horných rohoch jedno zlato oproti vetvičke buk. Tento erb bol prijatý uznesením mestského zastupitelstva dňa 10. mája 2006, č. OZ – 4 / 2006 a je zapísaný v heraldickom re ...

                                               

Dobroslava (obec)

Nachádza sa v údolí Dobroslavského potoka, na severo-východnom okraji Ondavskej vrchoviny. Obec vedie cesta III / 3538, ktoré dodáva III / 3537 a I / 21, čo vedie do Mesta. Okresné mesto sa nachádza 8 km na juhozápad, krajské mesto leží 62 km v r ...

                                               

Fijaš

V modrom štíte strieborný potok, lavošikmo dole vytekajúci z hornej zelenej vŕška prevýšeného dve strieborné privrátenými kosákmi so zlatými rukoväťami. Tento erb bol prijatý uznesením mestského zastupitelstva dňa 23. Júla 2006, č. OZ – 4 / 2006 ...

                                               

Havranec

Havranec je obec v okrese Svidník, v Prešovskom kraji. Nachádza sa na rozhraní Ondavskej a laboreckej vrchoviny v severnej časti Nízkych Beskýd v pramennej oblasti potoka Svidničanka. Kataster obce o rozlohe 764 ha je vo výške 385 m nad morom v s ...

                                               

Hunkovce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbe červená, biela, červená, žltá a červená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Kapišová

Nachádza sa v údolí Kapišovky, na severo-východnom okraji Ondavskej vrchoviny. Obec vedie cesta III / 3537, ktorá sa napája na I / 21, čo vedie do Mesta. Okresné mesto je vzdialené 5 km južným smerom, krajské mesto sa nachádza 59 km na juhozápad.

                                               

Kečkovce

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, 1 / 8, žltá 1 / 8, zelená 2 / 8, biele, 1 / 8, žltá 1 / 8 a modrá 2 / 8. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej ...

                                               

Kobylnice (okres Svidník)

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách 1 / 8 biela, 1 / 8 žltej, 2 / 8 modrá, 1 / 8 biela, 1 / 8 žlté a 2 / 8 zelená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Korejovce

Korejovce zaberajú rozlohu pôdy, ktoré sú súčasťou, 405 ha. Nadmorská výška v strede obce je 330 m n. m, v katastri obce od 310 – 534 m. Korejovce leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Hrišov. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové ...

                                               

Krajná Bystrá

Cez obec preteká 6 km Hluboký potok, prameniaci v blízkosti hraníc s Poľskom vo výške 460 m. Potok je pravostranným prítokom Ladomirky, do ktorého sa vlieva pod Extrémnym Polany vo vzdialenosti 1 km.

                                               

Krajná Polana

Okres Bardejov 1960 – 1968. Z 90. rokov 20. storočia okres svidník Prešovský samosprávny kraj. Šarišská župa, okres Svidník, kraj Prešov v roku 1960. Od 1968 okres Svidník, Východoslovenský región.

                                               

Krajná Porúbka

Obce historicky patrila do Šarišskej župy a okresu Svidník. Po vzniku ČESKOSLOVENSKA bola súčasťou Prešovského kraja a okresu Svidník. Nové územno-správneho členenia v roku 1960 a formovanie regiónu Slovensko bolo začlenené do Bardejovského okres ...

                                               

Krajné Čierno

Extreme Black je v Nízkych beskydách a patrí do laboreckej z. Nadmorská výška v strede obce je 324 m, a v katastri od 290 do 500 m n. m. Historicky, obec bola súčasťou Makovického panstva a patrila do Šarišskej župy a svidníckeho okresu. Po vznik ...

                                               

Kružlová

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Kurimka

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, žltej, zelenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Ladomirová

Ladomirová je obec na Slovensku v okrese Svidník. Prvýkrát písomne zdokumentované v roku 1414 ako osada Ladamerwagasa. V Ladomirovej narodil metropolita ruskej Pravoslávnej Cirkvi v zahraničí, Laurus Vasil Škurla.

                                               

Lužany pri Topli

Lužany pri Topli sú nevelká obce na Slovensku nachádzajúcasa v blízkosti mesta Giraltovce v okrese Svidník. Povrch z jej okolia sú predovšetkým rovina, ktorá preteká rieka Topla, len východnej časti je mierne kopcovitý.

                                               

Medvedie

Medvedie je obec na Slovensku v okrese Svidník. Medvedie je obec s historickými potočnou-stranný budove na brehu potoka Hrišov. Nachádza sa v severnej časti Nízkych Beskýd pri štátnej hranici s Polskou republikou. Medvedie sa nachádza medzi chotá ...

                                               

Mičakovce

V zelenom štíte nad zlatou mlynským kolesom na strieborný brvne striebro kolovrátok, po stranách sprevádzaný zlaté priklonenými snopmi bezostených kukurica Tento erb bol prijatý uznesením mestského zastupitelstva dňa 30. Decembra 2007 č. OZ– 01 / ...

                                               

Mirola

Mirola je horská obec v severnej časti Nízkych Beskýd - v laboreckej vrchovine - v pramennej oblasti Mlynského potoka, prítoku Chotčianky. Nadmorská výška v strede obce je 382 m n. m. a v oblasti 350 – 500 m n. m. Mierne členitý povrch chotára je ...

                                               

Mlynárovce

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách 1 / 6 modrá, 1 / 6 biela 3 / 6 modrej a 1 / 6 zelená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Nižná Jedlová

Nižná Jedlová je obec na Slovensku v okrese Svidník. Leží v Nízkych beskydách v nadmorskej výške 286 m n m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v polovici 16. storočia.

                                               

Nižná Pisaná

Nižná Pisaná sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Kapišovka, severného prítoku Ondavy, v nadmorskej výške 321 m n. m. Na plocha je 738 ha. Mierne členitý povrch katastrálneho územia tvoria flyšové vrstvy. Prevláda kontinuálne ...

                                               

Nižný Komárnik

Pri vstupe do chotára obce po ľavej strane štátnej cesty na Duklu, je prehradené koryto Ladomirky. Hrádza je vytvorený z hliny zo starej a je železobetónová jadrom. Telo pokles priehrada je z vymurovaného lomového kameňa, plnené železobetónom. Úl ...

                                               

Nová Polianka (okres Svidník)

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, žltej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Okrúhle

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Príkra

Obec sa nachádza na hranici s Poľskom v hornatej oblasti laboreckej z. Príkra sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v doline v blízkosti hraníc s Poľskom. Mierne členitý povrch katastrálneho územia tvoria flyšové vrstvy. V okolí obce prevlá ...

                                               

Pstriná

Pstriná sa nachádza v mierne zložité povrch v severnej časti Nízkych Beskýd a laboreckej z. Okolo sú lesy s bukovým porastom, ktorý je doplnený o brezu a jelšu. Pôvodné bukové lesy sa zachovali v menej prístupných miestach. Nadmorská výška v stre ...

                                               

Radoma

Obec Radoma sa nachádza v Nízkych beskydách, v Ondavskej vrchovine, v strednej časti údolia Radomky, severo-východného prítoku rieky Topla. V extraviláne obce, mimo hraníc vlastnej stavby sa nachádza mokraď Radomská slatina oblasť 9 980 m2.

                                               

Rakovčík

Obec Rakovčík sa nachádza na severo-východnom Slovensku, asi 8 km južne od okresného mesta Svidník na hornom toku rieky Ondavy. Katastrálne územie obce sa nachádza na území 467 ha. Plocha pozemku Rakovčíka susedí na severe s obcou Mestisko, na se ...

                                               

Stročín

Stročín leží v Nízkych beskydách v doline Ondavy. Povrch západná časť chotára je ploché, na východe mierne zvlnená. Ondavy vytvára v severnej časti blízko prelomové doliny. Západná časť chotára je odlesnená, les s porastom buka a hrabu je vo vých ...

                                               

Svidnička

Obec podľa písomných dokumentov, bola založená v období medzi 1553 – 1572 Šeredyovcami, majitelmi Makovického panstva. Obec sa v makovickom dokument s názvom spomína v roku 1572. Po neúspešnom povstaní Františka II. Pravopis začiatku 18. storočia ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →