Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Turík

Turanský bol starobilý slovenskej rod. Podľa ich genealógie svoje korene v Žibúrovi a Adalbertovi. Prijaté v roku 1209 od palatína Tomáša Midu pole, ktoré bolo možné obrobiť 4 záprahmi kone a rozšírením v oblasti obci Liptovská Teplá. Svojich syn ...

                                               

Valaská Dubová

Prvá písomná zmienka je z roku 1323 v Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis Jeszenova, silva okrem Arva, et Dubovej za M. Donch, famulo procur. suo donata. Spomína sa ako "Dubora", neskôr Dubovej Walaska Valachorum. V roku 1474 k ...

                                               

Brezovica (okres Sabinov)

Brezovica je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Leží na styku Levočských vrchov a Bachurne a dnes, spolu s jej prostredia, predovšetkým vyhladávaným miestom víkendové výlety s vyhliadkou na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Prvýkrát sa písomne ...

                                               

Červenica pri Sabinove

Červenica pri Sabinove je obec na Slovensku v okrese Sabinov. V jeho strede je zachovaná, pôvodne románsky Kostol svätého Martina z druhej polovice 13. storočia, neskôr prestavaný v renesančnom slohu. V podkroví lode boli objavené gotické nástenn ...

                                               

Ďačov

Ďačov je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Nachádza sa v severozápadnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí Ďačovského potoka. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1278. Najvýznamnejšou pamiatkou je ranogotický Kostol svätého Kostol patriaci gr ...

                                               

Drienica

Obec Drienica sa nachádza na východnom Slovensku, správy je zahrnuté v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov. Historicky vždy patrila do Šarišskej, v novoveku do Šarišsko-Zemplínskej župe. Nachádza sa na 49° 08 severnej zemepisnej šírky a 21° 07 výc ...

                                               

Dubovica

Dubovica je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Najvýznamnejšou pamiatkou je rímskokatolícky, pôvodne ranogotický Kostol obetovania Pána z konca 13. storočia. Leží v severozápadnej časti Šarišskej vrchoviny, v údolí Dubovického potoka, pravý prít ...

                                               

Jakubova Vola

James Vola je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Susedné obce: Rožkovany na západe, Červenica pri Sabinove na sever, Uzovské Peklany a Uzovský Šalgov v južnej, Pečovská Nová Ves na východ. James Vola patrí podľa administratívneho členenia do okr ...

                                               

Jakubovany (okres Sabinov)

Obec sa nachádza 16 km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce leží na južnom úpätí pohoria Čergov, v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška ...

                                               

Jarovnice

Jarovnice, jeden z mnohých typických obcí šariša na východnom Slovensku v okrese Sabinov, rozšírenie v Šarišskej vrchovine v údolí potoka Malej Svinky. Boli osídlené v neolite a v ich histórii sa spomína slovanské hrobové nálezy. V 13. storočia p ...

                                               

Kamenica (okres Sabinov)

Kamenica je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Obec je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Nachádza sa vo východnej časti Slovenska, 35 km severozápadne od krajského mesta Prešov a 16 km severozápadne od okresného mesta Sabinov, na ceste t ...

                                               

Krásna Lúka

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295, v ktorom sa spomína kostol svätého Martina biskupa. Prvý písomný dokument, v ktorom sa spomína obec ako farnosť, je však až do roku 1329.

                                               

Krivany

Krivany je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Leží 426 metrov nad morom v lavostranných prítoky rieky Torysa. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí rímsko-katolícky, gotický Kostol svätého kostol sv. Štefana, prvomučeníka z obdobia okolo roku 130 ...

                                               

Milpoš

Starobylá osada dostala meno z práce, že je tu vykonáva v našich predkov. To bola novinka. Okrem pastierstva a poľnohospodárstvo, obetavosť páleniu dreveného uhlia. Má rôzne využitie. Raz slúžil na pušný prach, potom ako vsádzka do taviacich pecí ...

                                               

Nižný Slavkov

Obec sa nachádza na západnom okraji šariša, v končatiny, Šarišské doline, v podcelku Spišsko-šarišského medzihoria. Leží na sútoku potoka Čierny močiar a Slavkovského potoka, pravostranného prítoku Torysy. Na východnom okraji obce linky pohoria B ...

                                               

Olšov

Toryské, Komora, Zvyše, Peklisko, Buč, Pivnice, Hartmanovo, Ležisko, Dolky, atď.

                                               

Ostrovany

Ostrovany je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Ostrovany nachádza v šariši podoli na terase rieky Torysa v blízkosti okresného mesta Sabinov. Je to archeologická lokalita európskeho významu.

                                               

Pečovská Nová Ves

Palm, Škola, Dujave, Pečovec, Orgovánová, Hlavné, Polský Dvor, Ľutinská, Kostolnú, Kategórie, Záhrada, Ako Ľutinkou, Jabloňová, Juh, Na rybníky, Na Trubalovec, Za Majerom

                                               

Poloma (okres Sabinov)

Obec sa nachádza v okrese Sabinov na severovýchodných svahoch Levočských vrchov, na úpätí masívu Čiernej hory. Stredná nadmorská výška Polomy je 605 m.n.m., ktoré patria medzi najvyššie položené obce na Šariši.

                                               

Ražňany

Obec Ražňany sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov. Leží v Šarišskej kotliny. Od okresného mesta Sabinov sa nachádza 2 km na juhozápad. Nadmorská výška obce je 315 m n. m. Rozloha územia obce je 1 137 ha. Najbližšie vodné plochy sú ryb ...

                                               

Rožkovany

V blízkosti obce sa nachádza pri hlavnej ceste Sabinov - Lipany - Stará Ľubovňa a tiež železnica spájajúca mesto Prešov s Polskou republikou. Časť obce je autobusová a železničná zastávka. Obe sú umiestnené na týchto cestách. Centrum obce je z ni ...

                                               

Šarišské Dravce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 pod názvom Dorauch v súvislosti s kňaza Petra z obce Torysa. Z názvu obce je značné, že obyvatelia slúžili pánovi zo Šarišského hradu. Obyvatelia strážili hranice a zdvihol lovnú zver na královské polova ...

                                               

Šarišské Michalany

Cez obec preteká rieka Torysa. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky, na pravom brehu je športový areál a podnik Imuna. Vzhľadom na časté záplavy v 50-tych rokoch bol na pravom brehu vybudované protipovodňové hrádze. V posledných rokoch bola Tory ...

                                               

Tichý Potok

Tichý Potok je podhorská obec ležiaca pod Levočskými vrchmi. Územie obce je na masívnej hornatine karpatský flyš. Má oglejené a nivné pôdy. Dominujú smrekovo-bukový porast. Tam je murovaný gréckokatolícky chrám zasvätený Zosnutiu presvätej Matky. ...

                                               

Uzovský Šalgov

Uzovský Šalgov je obec na Slovensku v okrese Sabinov. Leží v južnej časti približne 3 km na juhozápad od Sabinova. Kataster obce Uzovský Šalgov má rozlohu 6.43 km2.

                                               

Bernolákovo

Bernolákovo je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Štefana Krála z roku 1355, a kaplnka svätej Anny v roku 1835.

                                               

Boldog

Obec leží v severnom výbežku Podunajskej roviny, v nadmorskej výške 124 metrov. Povrch je plochý, prevýšenia v obci a v katastrálnom území obce dosahuje výšku 2 metre. Západne a severne od obce sa nachádza najjužnejšia časť Trnavskej pahorkatiny, ...

                                               

Dunajská Lužná

Dunajská lužná je obec na Slovensku v okrese Senec. Dunajská lužná sa nachádza cca 15 km juhovýchodne od hlavného mesta Sr Bratislavy na dunajskú stredu a Komárno. Dunajská lužná patrí bližšie okolie Bratislavy, ako to darí, stavebnej činnosti, n ...

                                               

Hamuliakovo

Hamuliakovo je obec na Slovensku v okrese Senec. Nachádza sa približne 20 km južne od Bratislavy. To patrí do oblasti podunajskej oblasti.

                                               

Hrubá Borša

Hrubá Borša je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci je rímsko-katolícka kaplnka svätej Rozálie z roku 1930. Prvá zmienka o obci je z roku 1244. Obec sa spomína pod názvom Martinus de Borša. Zdroje hovoria, že mala 42 domov a 426 obyvateľov s ...

                                               

Hrubý Šúr

Hrubý Šúr je obec na Slovensku v okrese Senec. Hrubý Šúr leží v prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od mesta 6 km južne od okresného mesta Senec. Obec sa nachádza na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m n. m. medzi ...

                                               

Hurbanova Ves

Hurbanova Ves je obec na Slovensku v okrese Senec, 10 km od okresného mesta a 30 km od Bratislavy. Leží na ceste druhej triedy Senec – Šamorín, na hranici okresov Senec a Dunajská Streda. Obec sa nachádza v blízkosti toku Malého Dunaja. Je súčasť ...

                                               

Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci je rímskokatolícky kostol Krista Krála z roku 1589, a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1880. Obce zahŕňa miestnu časť Čierna Voda s kostolom svätého Jána Pavla II. od roku 2014.

                                               

Igram

Igram je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci sa nachádza pôvodne barokový kostol svätého Imricha z roku 1772, ktorá bola v roku 1862 neoromanticky upravený a rozšírený.

                                               

Ivanka pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji, maď. Pozsonyivánka, historicky Iványi, nem. Iwanka an der Donau) je obec na Slovensku v okrese Senec, ktorý sa nachádza v Bratislavskom kraji v okolí Bratislavy s takmer 7000 obyvatelmi.

                                               

Kalinkovo

Wells je obec na Slovensku v okrese Senec, v bratislavskom kraji. Od hlavného mesta Bratislavy, vzdialený iba sedemnásť kilometrov.

                                               

Kostolná pri Dunaji

Obec sa nachádza na Podunajskej rovine, na kopci medzi riekami Malý Dunaj a Čierna Voda, v nadmorskej výške 128 metrov. Susedí s obcou Králová pri Senci, ktoré je vzdialené od Cirkvi pri Rieke menej než kilometer, ako iné susednej obci Hrubý Šúr. ...

                                               

Králová pri Senci

Obec je písomne dokumentovaný z roku 1335, patril královským majetkom, potom pravdepodobne názov obce. Od začiatku 18. storočí bola veľká francúzska záhrada, ktorá bola počas 2. svetovej vojny takmer úplne zničené. Aktuálne Králová pri Senci bola ...

                                               

Malinovo

Malinovo je obec na Slovensku v okrese Senec v blízkosti Malého Dunaja. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Juraja z roku 1870.

                                               

Miloslavov

Obec Miloslavov je situovaná na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 20 km juhovýchodne od Bratislavy. Skladá sa z dvoch miestnych častí – Alžbetin Dvor a Miloslavov, ktoré sú od seba vzdialené približne 2 km. S hlavným mestom Bratislava ...

                                               

Most pri Bratislave

Most v Bratislave je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci je rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Srdca ježišovho, ktorého súčasťou je aj románskogotický kostol z konca 13. storočia, pôvodne zasvätený svätému Tomášovi. V jeho interiéri sa za ...

                                               

Nová Dedinka

Nová Obec je obec na Slovensku v okrese Senec. V oblasti, v blízkosti obce sa nachádza rímskokatolícky románsky kostol Premenenia Pána zo začiatku 13. storočia, neskôr goticky prestavaný.

                                               

Rovinka

Rovno je obec na Slovensku v okrese Senec. Obec Rovno sa nachádza 3 km juhovýchodne od mesta je 10 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta i. triedy č. 6 ...

                                               

Tomášov

Tomášov je obec na Slovensku v okrese Senec. Má 2 467 obyvateľov a leží 16 km východne od Bratislavy na Podunajskej nížine v západnej časti žitného ostrova, v Malej Rieky. Obec láka turistov z blízkeho a širšieho okolia, ktorí sem prichádzajú za ...

                                               

Tureň

Tureň je obec na Slovensku v okrese Senec, cca 3 km južne od Garáž. V obci je rímskokatolícky kostol panny Márie Snežnej z roku 1958. Má rozlohu 530 hektárov sa nachádza 25 km severovýchodne od Bratislavy. Pôvodne to bol obci Tureň, Zonc a vyrovn ...

                                               

Velký Biel

Veľký Biel je obec na Slovensku v okrese Senec. V obci je rímskokatolícky kostol Svätého kríža z roku 1896 a v kaplnke svätého Ladislava z roku 1732.

                                               

Vlky

Vlci sú obec na Slovensku v Bratislavskom kraji, v okrese Senec. Obec Vlky sa nachádza na pravom brehu Malého Dunaja, a prvá písomná zmienka je z roku 1277. Od svojho vzniku, bol majetkom prepošstva, ktoré im dal kráľ Belo IV. Vojtech IV. V písom ...

                                               

Zálesie (okres Senec)

Zálesí je obec na Slovensku v okrese Senec, v blízkosti Bratislavy. V obci žije 2 144 registrovaných obyvateľov, ktorí denne dochádzať do Bratislavy za prácou, školy či kancelárie. Zálesí je plne elektrifikovaná, s prípojkami na studenej vody, pl ...

                                               

Bílkove Humence

Pôvodne osady zvanej podľa najčastejšie používaných priezvisko, jej obyvateľov, Bilka. Ako samostatná obec vznikla až v roku 1914 odčlenením z Borského svätého Mikuláša.

                                               

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš je obec na Slovensku v okrese Senica. Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí Borský Mikuláš a Borský Peter, 1. Januára 1975.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →