Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Hermippos (syn Dioména)

Hermippos bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Sochár Hermippos, syn Dioména z atického stupňa Sounion, vytvorená v 2. storočí pred naším letopočtom Od starovekých autorov, nemáme o ňom správu. Jeho meno je ale signované dve mramorové základy ...

                                               

Hermokles z Rodosu

Hermokles alebo Hermoklés bol grécky sochár z prelomu 4. a 3. storočia pred kr. Hermokles bol grécky sochár z ostrova Rhodos, aktívne pravdepobne na konci 4. na začiatku 3. storočia pred naším letopočtom, Antickej autor Lukianos štáty, ktoré vytv ...

                                               

Hermón z Troizény

Hermón bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Hermón, grécky sochár z Troizény, bol aktívny v 6. storočia pred kr. sa nezachovali žiadne z jeho sochy. Pausanias uvádza, že chrám Apolóna Thearia Thearios bol názov atribútu Apolóna bežné, najmä v ...

                                               

Hérofón (sochár)

Hérofón bol grécky sochár z prelomu 2. a 1. storočia pred kr. Anaxagorov syn Hérofón, bol grécky sochár z Macedónie, aktívne pravdepobne na konci 2. na začiatku 1. storočí pred naším letopočtom Od starovekých autorov sa nezachovala správy. V marc ...

                                               

Hypatodóros z Téb

Hypatodóros alebo Hékatodóros bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Hypatodóros prišiel z boiótskych Téb. On bol pravdepodobne v polovici-5. storočí pred naším letopočtom grécky historik Polybios, ktorí ho uvádza pod názvom Hékatodóros, ...

                                               

Charinos (sochár)

Charinos bol grécky sochár v-1. storočia pred kr. Sochár Charinos prišiel z maloázijskej Laodikeie Laodikeia cez rieku Lykos, Frýgia. Tvoril na ostrove Rhodos v 2. pol 1. storočia pred naším letopočtom, Svedectvo bývalého, čo to je umelec alebo j ...

                                               

Charmolas

Charmolas bol grécky sochár na začiatku 1. storočia pred kr. Sochár Charmolas, syn Artemidóra Pneumatiky, ktoré sa vytvorili po roku 100 pred kristom, na ostrove Rhodos, kde bolo zistené, pár jeho podpis na podstavcoch sôch. V meste Lindos, spolu ...

                                               

Cheirisofos z Kréty

Cheirisofos bol starogrécky sochár. Cheirisofos, málo známy sochár z Kréty, vytvorený v staršej dobe, podľa niektorých odborníkov pravdepobne už v 7. storočia pred kr Z antických autorov nám správu o tom zanechal len Pausanias, ktorí na svojich c ...

                                               

Chionis z Korintu

Chionis bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Chionis bol pravdepodobne z Korintu. Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku, sa uvádza, že on bol autorom dvoch sochy zrejme z bronzu, ktoré videl v Delfách: "Kovové sochy zap ...

                                               

Chrysothemis z Argosu

Chrysothemis bol grécky sochár na prelome 6. a 5. storočia pred kr. Sochár Chrysothemis pochádza z Argosu. On bol pravdepodobne na konci 6. na začiatku 5. storočí pred nl gréckymi cestovatela Pausania so svojím rodákom Eutelidom do sochy olympijs ...

                                               

Iatrokles (syn Pasikrita)

Iatrokles bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Iatrokles, syn Pasikrita odvodené pravdepodobne z Rodosu, bol grécky sochár bronziar, ktoré tvorili 3. storočí pred naším letopočtom, Z diel tohto umelca sa nezachovalo nič, to je známy, ale jeho ...

                                               

Kalamis (sochár)

Kalamis bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Kalamis prišiel zrejme z Atén alebo Boiótie. Bol asi v prvej polovici 5. storočí pred naším letopočtom, Sa považuje za jeden z najvýznamnejších sochárov pomocou bronz, ktorý pracoval aj s mr ...

                                               

Kalamis Mladší

Kalamis bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Kalamis prišiel zrejme z Atén. Z jeho prác máme správu, iba grécky cestovatel Pausanias uvádza, že počas návštevy Delf, staré mesto, na upätí hory Parnas, videl sochárske diela, jeho žiak Praxia: " ...

                                               

Kallikles (syn Eunika)

Kallikles bol grécky sochár z prelomu 4. 3. storočia pred kr. Sochár Kallikles, syn Eunika z Megary, aktívny bol okolo roku 300 pred naším letopočtom, Z antických autorov o ňom nemáme správy. Meno tohto umelca sa stal známy výboru jeho podpisy Κα ...

                                               

Kallikles (syn Theokosma)

Kallikles bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Kallikles, syn Theokosma z Megary, vznikli pravdepodobne v 2. pol 5. storočí pred naším letopočtom, Na jeho sochárskych diel uvádzame len z gréckeho cestovatela Pausania, ktoré vo svojej s ...

                                               

Kallikrates (syn Aristea)

Kallikrates bol grécky sochár z prelomu 4. a 3. storočia pred kr. Kallikrates, syn Aristea z Argosu, pracoval ako sochár v meste Epidauros, kde našli tri v jeho názov signované fragmentárne mramoru základy sochy. Nápisy na podstavcoch sú podľa ty ...

                                               

Kallistonikos z Téb

Kallistonikos bol grécky sochár v 4. storočia. Kallistonikos, grécky sochár z Téb, tvoril v 4. storočí pred naším letopočtom, Cestovatel Pausanias po návšteve Téb do svojho sprievodcovskej sprievodca oznámil, že on bol spoluautorom sochárskeho di ...

                                               

Kallón z Aiginy

Kallón alebo Kalón bol grécky sochár z prelomu 6. a 5. storočia pred kr. Kallón z Aiginy, žiak sochárskych majstrov Tektaia a Angelióna, bol aktívny pravdepobne v prvej polovici 5. storočia pred kr Z antických autorov nám správu o ňom a jeho soch ...

                                               

Kallón z Élidy (sochár)

Kallón alebo Kalón bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Kallón, sochár z Élidy, bol aktívny pravdepobne v druhej polovici 5. storočí pred naším letopočtom, Pausanias uvádza, že on bol autorom bronzovej sochy boha Herma s hlásatelskou stick hl ...

                                               

Kantharos zo Sikyónu

Kantharos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Kantharos, syn Alexida z Sikyónu, žiaci sochárskeho majstra Eutychida. On bol približne v polovici-3. storočia pred kr. Bol evidentne významný sochár, ale ponechá si len záznamy o dve z jeho diel ...

                                               

Kéfisodotos Mladší

Kéfisodotos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Kéfisodotos bol syn slávneho aténach sochárskeho majstra Praxitela. Volal sa po jeho starý otec, a bol štvrtým sochárom v rodine. S jeho otec a brat Timarchom pracovali prevažne na gréckej pevn ...

                                               

Kéfisodotos Starší

Kéfisodotos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Aténsky sochár Kéfisodotos bol žiak, jeho otec Praxitela, ktoré spolu s Feidiom pracoval na Akropole. Antika to cenila ako vynikajúci umelec. Vyzdvihovala najmä socha Atény v Pireu, sochárstvo ...

                                               

Klearchos z Rhégia

Klearchos bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Sochár Klearchos prišiel z Rhégia, on bol asi v 6. storočia pred kr Z antických autorov povedzte nám o jeho sochárskom práce zanechal správu iba grécky cestovatel Pausanias, ktorí ho videli na ak ...

                                               

Kleoitas

Kleoitas bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Kleoitas, syn Aristokla Atén, bol aktívny v prvej polovici 5. storočí pred naším letopočtom, Pausanias uvádza, že jeden z jeho sochy vidieť na aténskej Akropole: "Kto však dáva umelecké výt ...

                                               

Kleón (sochár)

Kleón bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Kleón prišiel z Sikyónu. Tvoril v prvej polovici 4. storočia pred naším letopočtom, Antickej cestovatel Pausanias v jeho sprievodcovskej sprievodca po Grécku, sa uvádza, že na posvätnej pôde Olympia ...

                                               

Kóblanos z Afrodisie

Kóblanos bol grécky sochár v-1. storočia. Kóblanos, grécky sochár z maloázijského mesta Afrodisias gréckeho mesta v Kárii, bol aktívny v 1. storočia. Tento umelec, ktorý sa aktívne venuje vyobrazenie gréckej pracuje pre rímskej trhu, je autorom s ...

                                               

Kólótes (sochár)

Kólótes bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Kolótes prišli pravdepodobne z ostrova Paros. On bol v 1. pol 5. storočia pred naším letopočtom, Roman spisovatel Plínius poznamenať, že pomohol Feidiovi s chryselefantinovou socha zlata a s ...

                                               

Krésilas

Krésilas bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Krésilas, sochár z Kydónie na Kréte, bol aktívny v približne v rokoch 450 430 pred naším letopočtom, ktorý vznikol v Aténach, väčšinou vyrobené z bronzu. Z jeho prác je známe, v rímskej kópiach po ...

                                               

Kritios

Kritios alebo Kritias bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Kritios bol pravdepodobne z Atén. Aktívny bol približne v rokoch 480 460 bc jeho nezachovalých socha je známych šesť základy objavil v Atike, ktoré signoval spolu s Nésiótom. Z ...

                                               

Leóchares (sochár)

Leóchares bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Sochár Leóchares prišli pravdepodobne z Atén a bol žiakom slávneho sochárskeho majstra Skopu. Už počas jeho života bol uznávaným umelcom. Staroveký autor Plínius uvádza, že aténski sochári Leócha ...

                                               

Lokros z Paru

Lokros bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Lokros, grécky sochár z ostrova Paros, ktorý vznikol v druhej polovici 5. storočí pred naším letopočtom, Pausanias, grécky cestovatel z druhého storočia, hovorí, že on bol autorom sochy bohyne Atény ...

                                               

Lykios (syn Myróna)

Lykios bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Lykios, syn a žiak sochár Myróna, pochádzal z Eleuthery. Jeho diela, vyrobené hlavne z bronzu, ktorý vznikol v Aténach, približne v druhej polovici 5. storočia pred kr. sa nezachovali od neho žiadne ...

                                               

Lysias (sochár)

Lysias bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Lysias, syn Pyrrhandra egejského Balzamy, tvoril v 1. v polovici 2. storočia pred kr. V archeologické náleziská akropola z gréckeho mesta Lindos je nájdené v jeho názov je kmeň neznámeho sochy. text ...

                                               

Lysistratos (sochár)

Lysistratos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Lysistratos, grécky sochár z Atén, tvoril v 4. storočí pred naším letopočtom, Známy pre jeho autora podpisu na vápencovom podstavec rozmery 40 x 109 x 96 cm, od sochy objavili v archeologické n ...

                                               

Lysistratos zo Sikyónu

Lysistratos bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Lysistratos, brat sochárskeho majstra Lysippa z Sikyónu, bol aktívny v 4. storočia pred naším letopočtom, Roman spisovatel Plínius jeho vznik sa datuje do obdobia 113. olympiáda t. j. v rokoch ...

                                               

Lysón (sochár)

Lysón bol starogrécky sochár. Lysón, grécky sochár neznámeho pôvodu a neznámeho času pravdepodobne z helenizmu, bol podľa gréckej cestovatela Pausania autor sochy Démos, ktorý bol v aténach radnice: ". a v nevelkej vzdialenosť je radnica tzv. päť ...

                                               

Medón zo Sparty

Medón bol grécky sochár v 6. storočia pred kr. Sochár Medón, žiak Dipoina a Skillida, prišiel zo Sparty. Jeho umeleckej činnosti sa datuje približne na začiatku 6. storočí pred naším letopočtom, nezachovala sa od neho žiadna socha. Správu o jeho ...

                                               

Menaichmos z Naupaktosu

Menaichmos bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Menaichmos, sochár z Naupaktosu, bol aktívny pravdepobne v prvej polovici 5. storočia pred kr., Podľa J. J. Winckelmanna žili v rovnakom čase ako sochársky majster Kallón z Élidy. Starožitný ces ...

                                               

Menelaos (sochár)

Menelaos bol grécky sochár v-1. storočia. Grécky sochár Menelaos bol rímsky občan, a žiaci sochárskeho majstra Štefana. Podľa odborníkov, nepochybne inšpiroval Praxitelovým práce, ale nevyhol sa určitý sklon akademizmu. Vytvoril súsošie štýl, kto ...

                                               

Menippos z Kosu

Menippos bol grécky sochár v 3. storočia pred kr. Menippos, grécky sochár bronziar z ostrova Kos, tvoril zrejme v 2. polovica z 3. storočia pred kr. sa nezachovala z nej žiadna socha, sú dobre známe, ale jeho dva podpisy základy sochy, objavil v ...

                                               

Ménodotos (syn Artemidóra)

Ménodotos bol grécky sochár v 2. storočia pred kr. Ménodotos, syn a žiak sochár Artemidóra Pneumatiky, vytvorená v 2. v polovici 2. storočí pred naším letopočtom, Svedectvo jeho práce sú v jeho názov signované základy sochy. Akropola rodoského me ...

                                               

Ménodotos z Rodosu

Ménodotos bol grécky sochár v-1. storočia pred kr. Ménodotos, syn a žiak sochár Charmolaa, pochádzal z Rodosu, kde tvoril-v-1. pol 1. storočí pred naším letopočtom, Svedectvo jeho práce sú v jeho názov signované základy sochy, ktoré sa objavili v ...

                                               

Ménofantos

Ménofantos bol grécky sochár v-1. storočia. Grécky sochár Ménofantos je autorom najznámejšej kópie sochy Afrodity, ktorá je adaptáciou Praxitelovej Afrodity Knidskej, vyrobené v mid-4. storočí pred naším letopočtom Ménofantova Afrodita je ale pri ...

                                               

Mnasitimos (syn Aristónida)

Mnasitimos bol grécky sochár z 3. storočia pred kr. Mnasitimos, syn Aristónida z Rodosu, aktívny bol pravdepodobne v 1. polovica z 3. storočia pred kr., Bol otcom sochárov Aristónida, Telesóna a Timagora. Z antických autorov o ňom nemáme správy, ...

                                               

Mnésistratos (sochár)

Mnésistratos bol starogrécky sochár. Mnésistratos, grécky sochár z Atén, aktívny bol asi v 3. storočia pred kr Z skulptúrnej, aby bol tento umelec sa nezachovalo nič, to je známy, ale jeho chyba podpis na velkom mramorovom podstavci zo sochárskeh ...

                                               

Myrón (sochár)

Myrón bol jeden z najvýznamnejších sochárov starovekého Grécka. Myróna pri tvorbe prvýkrát v histórii grécke antické umenie má prijať prírodnej forme vecí, pohyb, život a fyzické senzibilita človeka, a tak vytvoril dielo, ktoré vdýchol reálnom ži ...

                                               

Naukydes z Argosu

Naukydes alebo Naukydés bol grécky sochár z prelomu 5. a 4. storočia pred kr. Naukydes, syn Mothóna z Argosu, alebo Patroklea, dáva nápis objavili v Olympii bola žiak sochárskeho majstra Polykleita. Tvoril približne v 2. pol 5. na začiatku 4. sto ...

                                               

Nésiótes

Nésiótes alebo Nesiotes bol grécky sochár v 5. storočia pred kr. Sochár Nésiótes, zrejme rodák z Atén, bol aktívny, približne v rokoch 480 460 bc jeho nezachovalých sochy sú známe niekoľko základní na všetky boli pôvodne bronzové sochy objavili v ...

                                               

Nikodamos z Mainalu

Nikodamos bol grécky sochár na prelome 5. a 4. storočia pred kr. Nikodamos, sochár z arkádskeho Mainalu, bol aktívny na konci 5. na začiatku 4. storočia pred kr Z antických autorov na jeho sochárskych prác uvedených v grécku cestovatel Pausanias, ...

                                               

Olympiosthenes

Olympiosthenes alebo Olympiosthenés bol grécky sochár v 4. storočia pred kr. Olympiosthenes, sochár neznámy rodisko, bol aktívny v prvej polovici 4. storočí pred naším letopočtom, Správu to nám zanechal len Pausanias v jeho sprievodcovskej spriev ...

Users also searched:

home,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →